Hvordan utvikle flere verdensledende forskningsmiljø?

Av rekDag_Rune_Olsen_smltor Dag Rune Olsen

Forrige uke innledet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den såkalte Kontaktkonferansen med å presentere syv punkter for kvalitet i forskning og høyere utdanning.  Selv om norsk forskning og høyere utdanning ikke akkurat er dårlig er det ikke bare legitimt, men helt riktig å spørre hvordan kan vi styrke forsknings- og utdanningskvaliteten. Kanskje var det derfor den helt store debatten uteble etter statsrådens innlegg.

Ett av statsrådens mål er å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer. En bibliometrisk analyse utført av Dag Aksnes viser at hver fjerde artikkel publisert i internasjonale topptidsskrifter er forfattet av forskere ved UiB. Bjerknessenteret for klimaforskning, SARS-senteret og Senter for internasjonal helse er blant de miljøene som utmerker seg ved å være internasjonalt fremragende. Vår egen erfaring og forskning viser at det er enkelte fellestrekk ved de miljøene som blir internasjonalt ledende på sine respektive forskningsfelt:

  • Sterk faglig og strategisk ledelse
  • Internasjonal rekruttering av fremragende medarbeidere
  • Sterk kultur for publisering
  • Konkurranse
  • Store og langsiktige investeringer, samt betydelig konkurranseutsatt finansiering

Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU, under ledelse av ekteparet Moser, er blant de internasjonalt aller fremste forskningsmiljøene Norge kan fremvise. Kanskje er det nettopp fra dette miljøet en fremtidig norsk Nobelpris kan utgå. Rektorkollega Gunnar Bovim ved NTNU fremhever betydning av den langsiktige investering og oppbyggingen av dette forskningsmiljøet for hvor de er i dag.

Selv om ikke nødvendigvis samme oppskrift kan brukes for å utvikle internasjonalt fremragende forskningsmiljøer innen alle fagfelt, er jeg sikker på at vi har tilstrekkelig kunnskap om hva som skal til. Fredag den 24. januar gjester statsråd Torbjørn Røe Isaksen Universitetet i Bergen. Jeg vil da fortelle kunnskapsministeren om vår fremragende forskningsmiljøer og hva vi tror skal til for å lykkes. Kunnskapen har vi i stor grad; den skal vi dele med statsråden. Da gjelder det bare å ta den i bruk!

Tags: , ,

En kommentar til “Hvordan utvikle flere verdensledende forskningsmiljø?”

  1. Hans-Ragnar Skogli Svarer:

    Godt skrive, Olsen! Eg svever enda litt etter Moser-bragden. Artig at du “spår” det i januar. Dette er til inspirasjon og læring også for Bergen. Snart får me også ein nobelpris!

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no