Ideér nok til innovasjon

Dag_Rune_Olsen_smlAv rektor Dag Rune Olsen

«Norge satser lite og sakte når forskningsfunn skal bli til kroner og øre», skriver Morgenbladet. Det har lenge vært påpekt at Norge er svakere og satser mindre på innovasjon enn det en kan forvente av en nasjon som er så sterk økonomi. Da Robert-Jan Smits, EU-direktør for forskning og innovasjon, deltok under åpning «Vitenskapsåret» (2011) i regi av regjeringen, sammenlignet han Norge med en stor, fet katt og påpekte at selv store, fete katter må fange en mus i ny og ne. At Norge er relativt svak på innovasjon bekreftes i en relativt nylig rapport utgitt av EU, Innovation Union Scoreboard (2013).

I sin kommentar «Kultur for konkurs» påpeker BTs Sigvald Sveinbjørnsson at det det siste tiåret er unge, nystartede bedrifter som har stått for veksten av arbeidsplasser i privat sektor. Ettersom produktiviteten i disse unge selskapene er høyere enn de etablerte er næringslivet «etter oljen» helt avhengig av at enda flere våger å satse og etablere nye virksomheter.

Universitetene har innovasjon som sitt fjerde samfunnsoppdrag, i tillegg til utdanning, forskning og formidling. Nylig mottok Forskningsrådet 57 søknader om nye sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Over halvparten av søknadene utgikk fra universitetsmiljøer. Det viser at universitetene tar denne delen av samfunnsoppdrag på alvor. Universitetet i Bergen har sammen med Helse Bergen og Havforskningsinstituttet etablert Bergen Teknologioverføring (BTO) for å ivareta kommersialisering utgått fra våre forskningsmiljøer. I 2012 hentet BTO blant annet inn 100 nye ideer og var involvert i 16 avtaler om kommersialisering. En rekke av disse hadde sitt utspring fra UiB.

Det er altså ikke ideer det strander på. Derimot er tilgangen til kapital begrenset. Da Erna Solberg inviterte til toppmøte om forskning og innovasjon i statsministerboligen tidligere i år, var rektorene ved de fire største universitetene enig om å lansere fire punkter for økt forskningsdrevet innovasjon:

          Dobling av FORNY-programmet, økning med 130 mill kr.

          Opprette såkornfond for investering i tidlig fase, 500 mill kr.

          Eget såkornfond for innovasjon innen livsvitenskap og bioteknologi, 500 mill kr.

          Sikre bedre samhandling mellom de ulike offentlige aktørene med ansvar for ulike virkemidler (Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA) gjennom et eget Samhandlingsråd.

En kommentar til “Ideér nok til innovasjon”

  1. Bo Arnesjö Svarer:

    En imponerande satsning, som dock kräver kontinuitet, utvärdering och uthållighet framöver. “Rom byggdes icke på en dag”.
    Tidl. Kirurgisk instituttstyrer.

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no