Tusen takk!

Oddrun_Samdal_smlAv Oddrun Samdal, viserektor for utdanning

Denne måneden har 4 500 studenter begynt sine studier ved Universitetet i Bergen. For å ta imot dem på en sosial og faglig god måte har en rekke ansatte og studenter lagt ned et imponerende stykke arbeid, og vi i rektoratet har bare en ting å si: Tusen takk for din innsats!

I den tradisjonsrike fadderuken har 880 faddere bidratt til å ta imot våre nye studenter. Vi er alltid litt spent foran og under denne uken. I tidligere år har fadderuken noen ganger vært preget av negative hendelser. De siste årene har derimot UiB og studentene selv tatt grep for å sørge for at fadderuken blir den festen den skal være innen trygge rammer, inkluderende for alle og også ha fokus på det faglige. Samtidig har vi fortsatt en vei å gå, for eksempel å hindre at studenter føler drikkepress, og vi jobber stadig for å forbedre oss.

For oss i rektoratet har årets fadderuke vært en fornøyelse. Vi er heldige som har så dyktige ansatte og så mange engasjerte studenter som ønsker å hjelpe de nye studentene med alt fra praktiske spørsmål til å inkludere dem i nye vennekretser. Rett og slett få dem til å føle seg velkommen.

Vi er også glad for ordningen med faddervakter studentene selv har initiert der frivillige vakter går rundt i byen og passer på nattestid. I rektoratet har vi selv fått lov å delta på denne ordningen. Denne ordningen er en viktig bidragsyter til at fadderuken oppleves og er enda tryggere.

Fadderstyrene på de ulike fakultetene har vært avgjørende i utformingen og gjennomføringen av ukens program, og samarbeidet med de ulike aktørene under SiB har fungert utmerket.

Det er to personer som fortjener en særlig takk etter denne fadderuken. Fadderkoordinator Pernille Reitan Jensen og faddervaktkoordinator Helene Buer. Dere har gjort en formidabel innsats, og er helt sentral i at årets fadderuke også i år har vært en flott introduksjon til Universitetet i Bergen.

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no