Strategiske partnerskap

Anne_Christine_Johannessen_smlUniversitetet i Bergen er glade for drahjelp til å styrke vårt strategiske samarbeid med universiteter i sør og BRIKS-landene.

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å erstatte dagens kvoteordning med to nye program. Det første er et nytt partnerskapsprogram for samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og institusjoner i land i sør.

Det andre er den nye strategien Panorama, som skal tilrettelegge for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med de såkalte BRIKS-landene Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Det foreslås å opprettholde totalrammene fra den gamle kvoteordningen både økonomisk, og med hensyn til de 1100 studieplassene som ligger i dagens kvoteordning vil disse bli avviklet gradvis, slik at ingen studenter som nå er inne i kvoteprogrammene vil lide under endringene.

Regjeringen legger fire prinsipper til grunn for det høyere utdannings- og forskningssamarbeidet med BRIKS-landene. For det første skal internasjonalt samarbeid være et virkemiddel for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. For det andre skal internasjonale samarbeidsaktiviteter være en naturlig forlengelse av nasjonale prioriteringer og bidra til å bygge opp under institusjonenes og fagmiljøenes planer og strategier. For det tredje skal samarbeidet knyttes til områder der samarbeidspartnerne har felles interesser, og for det fjerde skal velfungerende internasjonale samarbeid etableres gjennom å sikre stabile rammer over tid.

Disse prinsippene har fra før vært førende for UiB sitt samarbeid innen kvoteprogrammet, noe som gjør oss trygge på at vi vil være konkurransedyktige i de to nye programmene som regjeringen nå vil innføre. Vi samarbeider i dag med samtlige BRIKS-land, og ser frem til å videreutvikle disse.

UiB har allerede strategiske perspektiver med i alle våre internasjonale samarbeider. Vi har knyttet kvoteprogrammet til våre fremste forskningsmiljøer og satset på strategiske institusjonsavtaler, og vi forventer at de nye programmene vil gi oss mulighet til å videreutvikle arbeidet.

Fremtiden er internasjonal. Vi håper derfor de nye ordningene vil bidra til å løfte våre strategiske satsninger.

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no