We have lost two international students; we have no more to lose!

Anne_Christine_Johannessen_smlDuring the past year, the University of Bergen has lost two of its international students in tragic accidents. On 6 October last year Yannis Krüger died in an falling accident in the Aurland valley, and on 5 September this year Kristi Kafcaloudis died from a fall off the Trolltunga rock in Hardanger.

Both students had only been in Bergen for a short time, Janis for six weeks and Kirsti for three weeks. They were both active students who had participated on many trips and student activities and they had large networks among their fellow students. It is tragic that these students died while they were outdoors discovering the amazing and challenging Norwegian nature.

In situations like these, we ask ourselves how we can prevent such tragic accidents from happening again. Many exchange students choose Norway and the University of Bergen as their destination because nature experiences are easily accessible. But many lack the knowledge and experience on how capricious the Norwegian nature can be and what it takes to be safe.

We have to make sure that the students get the information they need to be safe, already when they arrive at the university. That is why we have now invited the Red Cross and the Norwegian Tourist Association to join us at our information meeting for international students at the beginning of every semester.

When an international student dies, the whole community at the university is affected. The student’s family is far away and the international students often have close networks and many live together at Fantoft student home. Because we have international students in many fields, such incidents affect several faculties. That is why it is appropriate for the leadership at the university to manage the follow-up of these accidents, of course in collaboration with the faculties.

We have reviewed our routines and made new readiness-plans after these tragic accidents. We need to have them, although we truly hope we won’t have to use them.

Anne Christine Johannessen, vise rector for international affairs

 

Norwegian version:

I løpet av litt over ett år har universitetet i Bergen mistet to av sine utvekslingsstudenter i tragiske ulykker. Den 6. oktober i fjor døde Yannis Krüger etter en fallulykke i Aurlandsdalen, og den 5. september i år døde Kristi Kafcaloudis etter at hun falt utfor ved Trolltunga i Hardanger. Begge studentene hadde bare vært her i kort tid, Janis i seks uker og Kristi i tre uker. De var begge svært aktive studenter som hadde deltatt på mange turer og studentaktiviteter og hadde på meget kort tid skaffet seg et stort nettverk blant studentene.

Så skjer det som ikke skal skje, de reiser på tur i helgen for å oppleve vår fantastiske og utfordrende natur, og kommer ut for ulykker der livet ikke står til å redde.

Det er naturlig å spørre seg selv etter disse to tragiske hendelsene hvordan vi kan bidra for å unngå at dette skal skje igjen. Mange studenter velger å komme til Norge og Universitetet i Bergen nettopp fordi vi har den flotte naturen så lett tilgjengelig. De har ikke nødvendigvis kunnskap og erfaring om hvor lunefull den samme naturen kan være og hva som kreves for å ferdes trygt i den.

Dette er noe vi må sørge for at studentene får informasjon om når de kommer til universitetet. Derfor har vi invitert både Røde Kors og Den Norske Turistforening til å være med oss når vi har informasjonsmøte med de nye internasjonale studentene våre ved begynnelsen av hvert semester.

Når en internasjonal student dør, rammer det universitetssamfunnet på en spesiell måte. Studentens familie er langt unna, og de internasjonale studentene har ofte også en tettere kontakt på tvers av faggrensene fordi svært mange bor på Fantoft studentby. Av den grunn rammer en slik ulykke studenter på flere fakultet. Det blir derfor naturlig at universitetsledelsen ivaretar oppfølgingen etter en slik ulykke, men vil naturligvis også involvere ledelsen ved fakultetene.

Vi har gått igjennom våre rutiner og laget nye beredskapsplaner etter de to tragiske ulykkene. De er nødvendige å ha på plass, selv om vi håper at vi ikke får bruk for dem.

Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no