Forskning i front!

Anne Lise FimreiteOddrun_Samdal_smlForskningsformidlingens status må heves i møte med en fremtid der kunnskapsdeling står sentralt.

I dag går Forskning i front! av stabelen. To av våre fremste tverrfaglige arenaer – Universitetsbiblioteket og Studentersamfunnet – forener krefter for en tverrfaglig konferanse med forskning og formidling fra hele universitetet.

Forskning i front! markerer at det i år er 350 år siden verdens første vitenskapelige tidsskrift – Philosophical Transactions – ble utgitt av The Royal Society of London i 1665, og at det er 190 år siden Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen ble stiftet.

Universitetsbiblioteket og Studentersamfunnet er naturlige samarbeidspartnere, fordi begge møteplassene makter å samle fagfolk og studenter på tvers av fakulteter, kulturer og fag, noe som gjør dem til våre kanskje viktigste arenaer for forsknings- og kunnskapsformidling.

Den nye strategien til Universitetet i Bergen slår fast at slike møteplasser blir viktigere fremover. Forskningsformidling er blant universitetets kjerneoppgaver, og i strategien kan vi lese at frem mot 2022 skal kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en enda større del av alle fagmiljøers og ansattes virksomhet. Universitetsbiblioteket har også fått ny strategi, med formidling blant bibliotekets viktigste målsettinger.

Kunnskapsdeling blir enda viktigere i fremtiden. Som et relativt velstående norsk universitet har UiB et ansvar for å dele vår kunnskap. Vi har derfor satt oss som mål å være ledende i Norge på digital formidling innen 2022. Dette vil vi oppnå ved å delta aktivt i nasjonalt, nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om større forskningsinfrastruktur og forskningssentra, og ved å vektlegge åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata.

Vi satser videre på Open Access (åpen publisering), som gir UiB sine forskere og studenter mulighet til å gjøre sine vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige på nett gjennom UiBs åpne forskningsarkiv Bergen Open Research Archive (BORA), eller ved å publisere åpent.

UiB evaluerte i år budsjettposten for åpen publisering ved UiB. Den fant at i perioden fra oktober 2013 til juli 2015 har 437 vitenskapelige artikler og bøker blitt publisert åpent med midler fra budsjettposten. Det syns vi er oppløftende, og vi skal arbeide for at tallet fortsetter å øke. UiB er også det første universitetet i Norge som har publisert åpne data. Vi skal arbeide for å åpne flere datasett, og for å stimulere til bruk av datasett vi har publisert.

Åpen publisering er likevel ikke problemfritt, og spørsmålet er fremdeles hvordan vi kommer dit vi vil, fra gode intensjoner om åpen vitenskap til et system som fungerer. Det finnes fremdeles betydelig motstand mot åpne systemer, og løsningene er fremdeles umodne og under utvikling.

Satsningen på medieklyngen Media City Bergen er en del av universitetets digitaliseringsprogram, DigUiB, der vi skal samarbeide med byens mediebedrifter for å lære om formidling av ekspertene, nemlig mediene selv. Mediehusene ønsker på sin side å komme tettere på vår forskning og våre digitale undervisningsmetoder for å utveksle erfaringer, og for å bidra til forskningsformidlingen.

Ved Universitetet i Bergen har vi en rekke fremragende formidlere, og mange er å finne på dagsprogrammet til Forskning i front! Disse er opptatt av god formidling, både i møte med studenter i forelesningssalen og i møte med mediene og storsamfunnet.

Det er samtidig bruk for en statusheving i hele akademia, dersom formidling etter hvert skal få samme posisjon som våre andre kjerneoppgaver forskning og utdanning.

Hvordan kommer vi dit? Forskning i front! er et forsøk på å skissere konkrete utfordringer og finne løsninger på hvordan vi kan løfte forskningsformidlingens status. Studentersamfunnet og Universitetsbiblioteket skal ha takk for å sette disse sentrale spørsmålene på dagsorden.

Av prorektor Anne Lise Fimreite,
og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no