Brasil – et land med muligheter

Dag_Rune_Olsen_smlAnne_Christine_Johannessen_smlDenne uken deltar vi, sammen med en rekke andre sentrale aktører i UH-sektoren, på en delegasjonsreise til Brasil i regi av Kunnskapsdepartementet. Her møter vi forskningsinstitusjoner, universiteter og brasilianske myndigheter. Den faglige delen av programmet er utarbeidet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norges Forskningsråd (NFR), etter innspill fra norske universiteter og høgskoler. I Brasilia møtte kunnskapsministerens delegasjon, hvor også rektorene inngår, de føderale utdannings- og forskningsmyndighetene. Statssekretær Alvaro Prata uttrykte stor tilfredshet med hvordan UiB hadde tatt imot nær et hundretall studenter gjennom “Science without borders”-programmet. Programmet ble etablert i 2013 i den hensikt å skaffe flere brasilianske unge høyere utdanning samt internasjonal erfaring. Tidligere president Dilma Rousseff var personlig engasjert i etableringen av programmet.

I Saõ Paulo og Rio de Janeiro står møter med universiteter og fagseminar på programmet. UiB har allerede samarbeid med brasilianske forskere og institusjoner. Blant annet innen geovitenskap har UiB tett samarbeid med Universitetet i Saõ Paulo (USP), og SIU og Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) finansierer i felleskap prosjektet Integrated orogen-sedimentary basin studies.

Brasil er en viktig del av regjeringens strategi for forskning og utdanning med BRICS-landene samt Japan (PANORAMA-strategien). Derfor var det viktig at NFR og FAPESP (Brasils forskningsråd) inngikk en samarbeidsavtale under besøket. Også for UiB har internasjonalisering, både innen utdanning og forskning, høy prioritet. I vår nye Handlingsplan for internasjonalisering heter det blant annet at: «(…) og i tillegg legges det vekt på å styrke relasjoner og samarbeid med partnere i USA, Canada, Japan, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika i tråd med nasjonale prioriteringer (…)».

For å lykkes med å nå våre mål innenfor internasjonalisering er det viktig for oss å delta på slike reiser som kan bidra til å videreutvikle nåværende samarbeid, men også åpne dører og bygge strukturer for nye fremtidige samarbeid.

I en verden med stadig skjerpet konkurranse må vår utdanning og forskning holde et høyt nivå. Da er det viktig å huske på at Bergen er en liten by, i et lite land og at det er viktig at våre studenter og ansatte drar ut for å få impulser og bygger nettverk som kan bidra til å heve kvaliteten vår.

Dag Rune Olsen
Rektor, UiB

Anne Christine Johannesen
Viserektor for internasjonalisering, UiB

 

 

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no