Forskning i Front med avhengighet i fokus

Dag_Rune_Olsen_sml Oddrun_Samdal_smlMeningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning for utvikling i akademia – og i et demokratisk samfunn. Gjennom vår formidling skal vi bidra med kunnskap som former samfunnet. Forskningsformidlingens status må derfor heves i møte med en fremtid der kunnskapsdeling står sentralt.

Arrangementet Forskning i Front, der Universitetsbiblioteket og Studentersamfunnet forener sine krefter, ønsker å hedre fremragende forskning og formidling av studenter, yngre forskere og etablerte forskere. Her samles fagfolk og studenter på tvers av fakulteter, kulturer og fag ved Universitetet i Bergen (UiB), til en arena med fokus på forskningsformidling og forskerrekruttering.

Årets hovedtaler er Meltzerprisvinner Cecilie Schou Andreassen som forsker på ulike former for avhengighet. Hennes forskning har nådd millioner av lesere i Norge og ikke minst internasjonalt der blant annet CNNBBC, i Le Monde og The Huffington Post har omtalt hennes forskning på avhengighet. I tillegg til Meltzerdebatten blir det frokostsamtale om «Yngre forskere i akademia» på bibliotek for humaniora og Fantastisk forskning! i Universitetsaulaen, før det hele avsluttes med en konsert. Programmet inneholder alt fra tannpirkere til komplekse klimamodeller – her skulle det med andre ord være noe for enhver smak.

UiBs strategi slår fast at møteplasser blir viktigere fremover. Formidling er ett av universitetets samfunnsoppdrag, sammen med forskning, utdanning og innovasjon. Det er nødvendig med en statusheving for formidling i hele akademia, dersom dette skal få samme posisjon som våre andre samfunnsoppdrag. Det tar vi på alvor. Frem mot 2022 skal kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en enda større del av alle fagmiljøers og ansattes virksomhet. Universitetsbiblioteket har også fått ny strategi, også der er formidling en av de viktigste målsettingene.

Kunnskapsdeling blir stadig viktigere og UiB har, som et offentlig forskningsuniversitet, ansvar for å dele vår kunnskap. Derfor har vi satt oss som mål å være ledende i Norge på digital formidling innen 2022. Dette vil vi oppnå ved å delta aktivt i nasjonalt, nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om større forskningsinfrastruktur og forskningssentra, og ved å vektlegge åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata.

Satsningen på medieklyngen Media City Bergen, som åpner i august 2017, er en del av universitetets digitaliseringsprogram, DigUiB, der vi skal samarbeide med byens mediebedrifter for å lære om formidling av ekspertene, nemlig mediene selv. Mediehusene ønsker på sin side å komme tettere på vår forskning og våre digitale undervisningsmetoder for å utveksle erfaringer, og for å bidra til forskningsformidlingen.

Ved UiB har vi en rekke fremragende formidlere, og mange er å finne på dagsprogrammet til Forskning i Front! Disse er opptatt av god formidling, både i møte med studenter i forelesningssalen og i møte med mediene og storsamfunnet.

Forskning i Front, som i år blir arrangert for andre gang, er et forsøk på å skissere konkrete utfordringer, men også finne løsninger på hvordan vi kan løfte forskningsformidlingens status. Studentersamfunnet og Universitetsbiblioteket skal ha takk for å sette disse sentrale spørsmålene på dagsorden. Gjennom dette arrangementet og andre grep, som for eksempel ledersamlingen vår i slutten av denne uken der temaet er formidling, jobber vi for å løfte statusen til formidlingen slik at vi skal nå flest mulig med våre resultater. Lykkes vi med det, vil det være bra for både UiB og samfunnet.

Vi håper å se dere i morgen!

Rektor, Dag Rune Olsen
Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal

 

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no