Bli med når viktige veivalg skal fattes!

Dag_Rune_Olsen_sml«Hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast. Likevel, vi må tilpasse oss en verden i rask omskiftning», skrev utenriksminister Børge Brende i en kronikk i VG tidligere i år.

Nå er han ute på en turne og ønsker innspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk som skal legges frem til våren. Onsdag 23.11 kommer han til Universitetsaulaen i Bergen for å få innspill og du er hjertelig velkommen til å delta!

I et diskusjonspapir peker utenriksministeren på at den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorligere enn på lenge, vi finner land i krise i våre nærområder, internasjonale spilleregler og samarbeid er under press og vi ser en betydelig forskyvning av makt. Samtidig representerer klimakrisen og knapphet på viktige ressurser mulige årsaker til konflikt.

UiB har lange tradisjoner innen forskning som knytter seg til sentrale og sammensatte samfunnsspørsmål og «Globale samfunnsutfordringer» er et av tre satsingsområder i vår nye strategi «Hav, Liv, Samfunn» som er gjeldende frem til 2022.

Globale samfunnsutfordringer og komplekse problemer, som helse, klima og miljø, demokrati, matmangel, terrorisme og migrasjon er komplekse og krever at vi tilnærmer oss disse på en helhetlig måte. Verden blir stilt overfor stadig flere av disse utfordringene som har til felles at de går på tvers av fag, sektorer, landegrenser og forvaltningsnivåer. Vi tror at nøkkelen til å løse disse er et utstrakt samarbeid, på tvers av disipliner, institusjoner og landegrenser, både innen utdanning og forskning. På same vis som at vi som universitet tilnærmer oss dette på en helhetlig måte vil det kreve at man også politisk tilnærmer seg disse utfordringene helhetlig. Skal vi lykkes må utenrikspolitikken «snakke med» innenrikspolitikken og det må sikres at disse utfordringene ikke faller mellom sektordepartementene.

Som universitet er det vårt oppdrag å medvirke til et samfunn som er bygget på kunnskap, ferdigheter og holdninger – det skal vi gjøre gjennom tett samspill med vår omverden – lokalt, regionalt men ikke minst også internasjonalt. Et arrangement som dette, der studenter, forskere og andre ansatte, møter politisk ledelse og får mulighet til å påvirke fremtidig politikk for vårt land er helt i kjernen av hva vi ønsker at et universitet skal være. Bergen som by og UiB har en lang og stolt tradisjon for internasjonalisering så det er helt naturlig at utenriksministeren legger turen innom Universitetet i Bergen (UiB) i arbeidet med den nye stortingsmeldingen om viktige veivalg for landet vårt.

Jeg håper derfor å se mange studenter og ansatte i Aulaen i morgen!

Dag Rune Olsen,
Rektor, UiB

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no