Universitetenes rolle i samfunnsdebatten

Dag_Rune_Olsen_smlUniversitetet i Bergen (UiB) ønsker å bidra med «Kunnskap som former samfunnet», gjennom forskning, utdanning formidling og innovasjon. Årlig bidrar våre forskere til mer enn 12000 medieoppslag og en av de som har vært mye i media, og som også har hatt egne tv-serier, er professor Terje Tvedt. Tvedt har også skrevet boken «Norske tenkemåter», som er en samling av tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. Hva er egentlig den norske tenkemåten og hvordan ser man på verden, og seg selv, her oppe i nord?

Hvordan kan og skal forskning bidra til samfunnet og gjør «kravet til nytte» noe med innholdet til forskningen? Universitetene og forskere ønsker å gjøre seg mer relevante for omverden. Selv har vi en plan for «UiB og omverden», men kan avstanden mellom forskere og samfunnet bli for liten også? Selv nevner Tvedt i sin bok utenrikspolitikken, et annet eksempel som kan nevnes er knyttet til hav og oppdrett, der det har vært en pågående strid mellom politikere og forskningsmiljøer. Forsøk på å styre forskning, bevisst eller ubevisst, er svært uheldig og kan legge bånd på akademia som bidragsyter til samfunnet.

Som rektor er jeg opptatt av, og deltar i, debatten om forholdet mellom akademia, politikk og samfunnet rundt oss. Blant annet har jeg vært positiv til og ønsket velkommen en debatt om etableringen av et vitenskapsråd i Norge. Akademia har tradisjonelt hatt, og må fortsette å ha, en samfunnskorrigerende rolle. For at de skal kunne oppfylle denne rollen er det helt nødvendig at en sikrere tilstrekkelig grad av faglig og økonomisk autonomi. Slik sikrer vi fri og uavhengig forskning som kan fungere som korreks og som utfordrer etablerte sannheter, verdensbilder og selvbilder. Som et universitet lokalisert utenfor hovedstaden, og dermed med en viss avstand til lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter, har vi et ekstra ansvar for å ivareta denne rollen. Det er et ansvar vi tar, blant annet gjennom et arrangement som dette.

Er Norge blant de beste i verden både til å skape fred og til å delta i krig i andre land? Har offentlighet og lederskap en plan for å håndtere terrorisme, møte flyktningkriser og administrere masseimmigrasjon og bevare velferdsstaten? Dette er noen av spørsmålene som i kveld skal diskuteres av Jonas Gahr Støre, Torbjørn Røe Isaksen, Cathrine Holst og Terje Tvedt. Debatten vil ha  Tvedts arbeider om norsk idéhistorie som utgangspunkt, når UiB sammen med Aschehoug forlag og Stiftelsen Fritt Ord inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Oslo. Gjennom denne type arrangementer ønsker UiB å bidra, sammen med gode samarbeidspartnere, til den offentlige debatten. Vi arrangerer og deltar på en rekke ting i Bergen men ønsker nå også å få til arrangementer av denne typen i hovedstaden, og dermed også bidra i større grad til den nasjonale debatten.

Dag Rune Olsen,
Rektor, UiB

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no