«Kunsten er verdens nattevakt»

Dag_Rune_Olsen_smlDisse ordene tilhører Odd Nerdrum, en til dels kontroversiell kunstner, men ikke desto mindre verdt å lytte til fordi han forteller oss om verdien av kunst. Kunsten vokter, kunsten er på post når det trengs som mest.

Kunst har til alle tider vært en uatskillelig del av det å være menneske og karakteriserer samfunn, noe de tidligste hulemaleriene viser oss. Menneskets evne og behov for å uttrykke seg gjennom abstrakter og symboler strekker seg minst 75 000 år tilbake i tid. Det tyder i det minste arkeologiske utgravninger på, ikke minst de våre egne forskere har gjennomført ved Blombos Cave i Sør-Afrika.

Universitetet i Bergen har med sitt sterke humanistiske fagmiljø en rik tradisjon for å studere ulike kunst- og kultur-utrykk fra et teoretisk perspektiv. Men universitetet har også tatt ansvar for utøvende kunst. I 1995 ble Griegakademiet opprettet ved Universitetet i Bergen da Bergen Musikkkonservatoriuim ble en del av universitetet. Griegakademiet har siden utdannet utøvende musiker og komponister på solid internasjonalt nivå, bidratt til utvikling av kulturbyen Bergen og etablert verdifulle, gjensidige samarbeid med de viktigste kulturinstitusjonene.

I dag tar vi i mot Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som ved kongelig resolusjon nå er overført til Universitetet i Bergen. Institusjonen har utmerket seg over år ved å ha blant landets mest motiverte og hardtarbeidende studenter og en lærerstab som markerer seg nasjonalt og internasjonalt med sin kunst og design. Høy faglig kvalitet var et viktig argument da universitetsstyret i fjor anbefalte en sammenslåing mellom Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet.

Gjennom denne sammenslåingen – og opprettelsen av det nye fakultetet – tar universitetet et stort skritt mot et fullverdig fagmiljø innen utøvende kunst. Fakultetet skal naturligvis videreføre det solide faglige virke som har preget de to institusjonene hver for seg. Men, fakultetet skal også bidra til grensesprengende og nye kunstutrykk på tvers av lyd og bilde. Slik vil fakultetet, og dermed universitetet, bidra til nyskapende kunst av solid kvalitet.

Kunnskap har det til felles med kunst at det er verdens nattevakt. Men for å tre inn i denne rollen stilles det høye krav til originalitet og kvalitet; krav det nye fakultetet lever opp til fullt og helt, og i tråd med Johann Wolfgang von Goethes kompromissløse forventninger til kunsten når han slår fast at «i kunsten er det beste godt nok».

På vegne av Universitetet i Bergen er det i dag en stor glede å ønske det nye Fakultetet for kunst, musikk og design velkommen på post!

Dag Rune Olsen,
Rektor ved UiB

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no