Benytt muligheten – søk impulser – dra ut!

Anne_Christine_Johannessen_smlI Handlingsplanen for internasjonalisering som gjelder fra 2016 til 2022 gjør vi et overordnet skille mellom «UiB i verden» og «Verden i UiB». Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet med en bred portefølje av internasjonalt samarbeid både innen forskning og utdanning. Vi har lange tradisjoner innen utveskling av både studenter og ansatte og er allerede i norgestoppen innen dette feltet. I årene som kommer har vi som målsetning å bli enda bedre.

Denne uken arrangeres det Internasjonal uke ved UiB med ulike arrangementer og informasjonsmøter rundt omkring på de ulike fakultetene. Lurer du på hvor man kan dra som UiB-student, eller har du spørsmål om hvordan man søker seg til et utvekslingsopphold? På disse møtene vil du som student få nødvendig praktisk informasjon, høre om hvordan arbeidsgivere ser på utveksling og få inspirerende fortellinger fra tidligere utvekslingsstudenter.

UiB har målsetninger både for studenter som kommer til UiB og som reiser ut fra UiB. Innen 2022 er det vårt mål at minst 40 prosent av våre studenter skal ha vært på et utvekslingsopphold i løpet av sin grad. Vi mener at internasjonalisering og at våre studenter reiser ut og får internasjonale impulser er viktig for kvalitetene på våre utdanninger. Dette vil bli stadig viktigere i en tid hvor avstander blir mindre og samfunnet blir stadig mer internasjonalt.

Høsten 2017 skal vi åpne et nytt internasjonalt senter på Studentsenteret, der fagpersoner som jobber med internasjonale spørsmål ved våre ulike avdelinger blir samlet. På denne måten tror vi at vi kan få et økt fokus på nettopp disse spørsmålene.

Som Viserektor for internasjonalisering ved UiB håper jeg at du som student ved UiB benytter den fantastiske muligheten du har til å dra ut i verden og søke nye impulser. Slik kan du tilegne deg ny kunnskap, lære språk og kultur og skaffe deg en internasjonal erfaring som også vil gjøre deg mer attraktiv i arbeidslivet her hjemme.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering ved UiB

 

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no