Viktigere enn noen gang

Dag_Rune_Olsen_smlDet finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull, sa den britiske politikeren og filosofen Edmund Burke. Det kan sikkert diskuteres lenge og vel om dette faktisk stemmer. Jeg er derimot helt sikker på en ting: Kunnskap former samfunn – og aldri har det vært viktigere.

Debatten om alternative fakta og falske nyheter har rast det siste året. Dette er ikke et fenomen som bare preget den amerikanske presidentvalgkampen – fenomenet er verdensomspennende – det har også nådd Norge. Faktisk har det gått så langt at Oxford Dictionary kåret «Post-truth» – altså «post-fakta» – til årets nyord i 2016. Den amerikanske presidenten beskylte pressen for å kolportere usannheter i sin siste pressekonferanse. Er han alene om å mene at pressen om å mene at pressen ikke nødvendigvis bidrar til den opplyste og debatt ? Neppe. Medieundersøkelsen 2016 viser at andelen som har «mindre» eller «ingen tiltro» til mediene er på 20 % – og andelen er økende. Blant lærere er andelen med høy tiltro til mediene lavere enn gjennomsnittet i befolkningen. Folk er altså i ferd med å miste tiltroen til det som tradisjonelt har vært sikre og troverdige kilder til informasjon.

På Facebook, Twitter og andre kanaler på internettet florerer «falske nyheter» – nyheter som har som mål å påvirke gjennom feilaktige informasjon. Dette er etter hvert blitt et stort problem og selskaper og myndigheter bruker store ressurser på å bekjempe utviklingen, senest ut er NATO som frykter at falske nyheter kan virke destabiliserende og som ønsker et tett samarbeid med EU. Denne utviklingen kan skremme hvem som helst – ikke minst en rektor ved et universitet – samfunnets fremste skaper og formidler av kunnskap. Et postfaktuelt samfunn kan vanskelig leses som noe annet enn et angrep på vår kjernevirksomhet og vårt verdigrunnlag. Så er tiden inne for å pakke sammen? Tvert imot. Det er viktigere enn noen gang at vi nå står opp for de akademiske idealene.

Universiteter har derfor aldri vært viktigere enn i en tid som denne. I tillegg til å bidra med utdanning, forskning, innovasjon og formidling har universitetene tradisjonelt hatt en samfunnskorrigerende rolle. Universiteter må bidra med fri og uavhengig forskning som kan fungere som korrektiv og som utfordrer etablerte sannheter og verdensbilder.

Når kunnskap er under angrep kreves det også at akademia står opp for hverandre og for kolleger i andre land. I fjor sommer sendte jeg – og åtte andre rektorer – en oppfordring til Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Børge Brende om å gjøre det klart for hennes statsministerkollega i Tyrkia at anslaget mot den akademiske friheten i landet er uakseptabel. Universitets- og høyskolerådet, med støtte fra rektorene, har også markert mostand mot Donald Trump sin «executive order» om et innreiseforbud for personer fra enkelte land. Forbudet har en rekke – forhåpentligvis utilsiktede – problematiske konsekvenser, blant annet at det gjør det umulig for forskere, studenter og annet vitenskapelige personale å reise inn i verdens fremste forsknings- og utdanningsland. Forbudet har også fått konsekvenser for en forskergruppe ved UiB, med to medlemmer fra Sudan, som hadde planlagt et besøk til USA.

I 2015 vedtok UiB en strategi der visjonen er «Kunnskap som former samfunnet». Den siste tids utvikling har vist at nettopp den visjonen er viktigere enn noen gang!

Jeg tror det er få steder i Norge som egner seg bedre til å diskutere hva som står på spill for samfunnet, mediene og universitetene, enn her i Universitetsaulaen. Aulaen ligger i gamle Bergen Museum – et bygg men også «et opplysningsprosjekt» som grunnleggeren Wilhelm Frimann Koren Christie selv kalte det. Christie har betydd mye for UiB og står stolt plassert på sokkel utenfor! Jeg håper – og tror – at vi som universitet kan bety mye for samfunnet i tiden som kommer. Slik kan vi fylle vårt samfunnsoppdrag – og slik kan vi gjøre Christie og andre som har gått foran stolte!

Det tror jeg trengs mer enn noen gang!

Dag Rune Olsen,
Rektor UiB

Denne talen ble holdt under åpningen av Forskning, nyheter, sannhet og løgn. Hva står på spill?, den syvende debatten i serien om de syv samfunnsutfordringene, som er et samarbeid mellom Bergens Tidende og Universitetet i Bergen.

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no