Store muligheter for samarbeid med Kina

Dag_Rune_Olsen_smlAnne_Christine_Johannessen_smlGjennom √• utnytte og videreutvikle de langvarige relasjonene til kinesiske universiteter og fagmilj√łer, og gjennom √• opprette nye strukturer, skal vi ytterligere styrke UiBs samarbeid med Kina.

Universitetet i Bergen (UiB) har lang tradisjon for forskningssamarbeid med Kina. UiB var tidlig ute blant de norske universitetene på dette området og var blant initiativtakerne til Nordisk Senter ved Fudan University, et senter som UiB for tiden også har sekretariatsfunksjonen for.

Regjeringen sin Panorama-strategi, som er en strategi for h√łyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og S√łr Afrika (2016-2020), er viktig i internasjonaliseringsarbeidet i UH-sektoren. Av disse landene er det Kina UiB har mest samarbeid med, og vi √łnsker n√• √• utnytte de aktivitetene og samarbeidene som allerede finnes til ytterligere √• styrke v√•rt Kina-samarbeid.

Selv om UiB har opprettholdt og utviklet undervisnings- og forskningsarbeidet med Kina de senere √•rene vil en normalisering av forholdet mellom Norge og Kina gi muligheter for forsterket samarbeid med kinesiske universiteter. For √• danne grunnlag for en ytterligere satsing p√• Kina har Hans J√łrgen G√•semyr v√¶rt engasjert som r√•dgiver for Kinarelaterte aktiviteter ved UiB, og han har blant annet levert to rapporter, der den ene av disse inneholder en oversikt over det samarbeidet som i dag eksisterer mellom UiB og kinesiske universitet.

Innen forskning finnes det aktivitet p√• samtlige fakultet. Velferdsforskning, klimaforskning og medisinsk forskning er likevel i en s√¶rstilling. Geofysisk institutt, har med sin deltakelse i Bjerknessenteret og det felles Nansen-Zhu senteret i Beijing, en omfattende aktivitet som blant annet inneholder felles sommerskoler. Innen velferdsforskning er det s√¶rlig professor Stein Kuhnle og hans milj√ł som har et omfattende samarbeid, som blant annet har resultert i flere b√łker og et √¶res-professorat p√• Fudan Universitetet. Innen medisinsk forskning kan en s√¶rlig trekke frem ChiNor Brain Science Institute som er et samarbeid mellom Institutt for biomedisin ved UiB og Shandong University.

P√• utdanningssiden er Det juridiske fakultet i ferd med √• bygge ut et omfattende tilbud som treffer studenter p√• flere niv√•. Her kan blant annet nevnes en semesterpakke i kinesisk rett, der studenter ved UiB tilbringer et semester i Kina der det inng√•r b√•de studier og praksis. Videre kan en ogs√• nevne Norwegian China Law Centre, som Universitetsstyret ved UiB vedtok √• opprette i februar 2017. Senteret √•pnes under en Kina-konferanse ved UiB den 4. mai. Senteret skal administrere og profilere det omfattende samarbeidet som er p√• plass, og navnevalget gir uttrykk for at senteret skal v√¶re en nasjonal akt√łr, noe som inneb√¶rer at senteret ogs√• skal v√¶re tilgjengelig for studenter ved de √łvrige juridiske utdanningsinstitusjonene i Norge.

UiBs videre satsing rettet mot Kina vil konsentreres rundt de omr√•dene der en allerede er langt fremme og rundt andre omr√•der av strategisk interesse for UiB. Kina er i rask vekst, ogs√• som forsknings- og utdanningsland, og er en av de st√łrste leverand√łrene av forskningsdata i verden. Dette gj√łr en ytterlige styrking av relasjoner og samarbeid, som normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina √•pner opp for, ekstra interessant.

Mandag 27.02 m√łter en delegasjon fra Universitetet i Bergen, ledet av rektor Dag Rune Olsen og viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen Utenriksdepartementet for √• presentere UiBs Kina-aktivitet og for √• diskutere videre satsing p√• kinesisk samarbeid.

Dag Rune Olsen,
Rektor UiB

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering UiB

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no