Arkiv for kategorien: ‘Ingen kategori’

En riktig god jul og et godt nytt år!

22. desember 2016

Dag_Rune_Olsen_smlAnne Lise FimreiteOddrun_Samdal_smlAnne_Christine_Johannessen_smlrobertbjerknes_722016 n√¶rmer seg slutten, og julen st√•r igjen for d√łren. Ved Universitetet i Bergen (UiB) ser vi tilbake p√• et innholdsrikt √•r, et √•r som vil forme universitet i √•rene som kommer.

Blant en rekke viktige hendelser vil vi s√¶rlig trekke frem prosessen og vedtaket som f√łrte til at Kunst- og designh√łgskolen i Bergen (KHiB) fra 01.01.2017 blir sl√•tt sammen med Griegakademiet til et nytt Fakultet for kunst, musikk og design. Vi gleder oss og tror det nye fakultetet vil f√łre til en styrking av UiB og de allerede sterke fagmilj√łene.

√Öret har v√¶rt viktig i arbeidet med √• f√łlge opp strategien, ¬ęHav, Liv, Samfunn¬Ľ, og flere nye handlingsplaner er blitt vedtatt. I tillegg er det jobbet mye med en rekke store prosjekter som Helsecampus √Örstadvollen, EnTek-bygg, samlokalisering av klimamilj√łene i Geofysen og Marin klynge.

2016 var ogs√• √•ret da det for f√łrste gang ble tatt opp studenter til et sivilingeni√łrstudium ved UiB. I h√łst startet 25 studenter p√• det integrerte masterprogrammet i havbruk og sj√łmat, som er utviklet i tett samarbeid med H√łgskolen i Bergen, NHH og n√¶ringslivet i regionen.

Et tilbakeblikk er alltid p√• sin plass mot slutten av et √•r, men enda viktigere er det √• rette blikket fremover mot det nye √•ret. Det er mye som tyder p√• at 2017 ogs√• vil bli et begivenhetsrikt √•r ved UiB. Allerede 4. januar √•pnes det nye fakultetet, til v√•ren skal det avholdes nytt rektorvalg og neste h√łst √•pnes Media City Bergen. I tillegg vil arbeidet med en rekke andre st√łrre og mindre prosjekter holde frem i √•ret som kommer, alle med m√•l om √• bidra til utviklingen av UiB.

Vi vil gjerne benytte denne anledningen til √• takke for den enest√•ende innsatsen som hver eneste dag blir lagt ned her ved UiB, b√•de av studenter og ansatte. Det er dere som er selve navet i universitetet og som med nysgjerrighet og p√•gangsmot gyver l√łs p√• nye oppgaver.

F√łr vi starter det viktige arbeidet p√• ny√•ret, skal vi n√• senke skuldrene, ta oss en pust i bakken og nyte h√łytiden som vi er p√• vei inn i.

Vi √łnsker deg som student og ansatt ved UiB en riktig god jul og et godt nytt √•r!

Dag Rune Olsen, Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Anne Christine Johannesen og Robert Bjerknes,

Rektoratet ved Universitetet i Bergen


A Merry Christmas and A Happy New Year!

2016 is nearing its end, and Christmas are coming. At the University of Bergen (UiB), we look back on an eventful year, a year that will shape the university for years to come.

Among a number of important events, we would particularly like to highlight the process and the decision that leads to The Bergen Academy of Art and Design from 01.01.2017 being merged with The Grieg Academy and becoming a new Faculty of fine art, music and design. We are looking forward to this and believe that the new faculty will contribute to strengthen these environments.

The year was also important in the effort to implement the strategy, ‚ÄúOcean, Life, Society‚ÄĚ, and several new action plans have been adopted. In addition, it has been worked with a number of major projects such as Health Campus √Örstadvollen, EnTek, collocation of climate researchers in Geofysen and Marin cluster.

2016 was also the year when it was first admitted students to a Siv.Ing-study at UiB. This fall 25 students started on the integrated master’s program in aquaculture and seafood, which is developed in close collaboration with Bergen University College, NHH and businesses in the region.

A look back is always appropriate towards the end of a year, but more importantly it is to look forward into 2017. Much is indicating that 2017 also will be an eventful year at UiB. Already on January 4 we open our new faculty, during the spring there are going to be held a rector-election, and next fall we will open Media City Bergen. In addition, the work on several other larger and smaller projects will continue in the coming year, all with the goal of developing the UiB.

We would like to take this opportunity to thank for the outstanding efforts that every day are being made here at UiB, both by students and staff. It is you who are the core of the university and with curiosity and enthusiasm bursts loose on new tasks.

Before we begin the important work in 2017, we shall now lower our shoulders and enjoy the holidays we now are entering.

We wish you as a student and employee at UiB a Merry Christmas and a Happy New Year!

Dag Rune Olsen, Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Anne Christine Johannesen and Robert Bjerknes,

The Rectors at The University of Bergen

Bedre enn vårt rykte!

27. september 2016

Dag_Rune_Olsen_smlForrige uke kom Times Higher Edudation (THE) sin universitetsrangering for 2016. Blant universitetene som troner på toppen inngår rangeringer som en del av merkevarebyggingen, men har de egentlig verdi ut over det?

De fleste vil mene at rangeringene byr p√• lite informasjon om utdanningskvalitet. Karolinska Institutet i Stockholm, som plasserer seg trygt i √łverste divisjon blant nordiske universiteter, stod for noen √•r siden i fare for √• miste eksamensretten i sykepleierutdanningen etter en gjennomgang utf√łrt av det svenske motstykket til NOKUT. I THE-rangeringen inng√•r forholdet mellom antall l√¶rere og antall studenter. Tanken er at flere l√¶rere pr. student gir bedre utdanningskvalitet. Ved Det juridiske fakultet, ved Universitetet i Bergen (UiB), er dette forholdstallet mer ugunstig enn p√• noen av v√•re andre masterprogrammer. Likevel sk√•rer nettopp denne utdanningen jevnt h√łyt i Studiebarometeret.

Omd√łmme er et sentralt element i de fleste rangeringene, slik ogs√• i THE-rangeringen. Det er krevende for mindre universiteter i periferien √• sk√•re h√łyt p√• denne indikatoren og vil uansett kreve betydelig innsats og resurser avsatt til merkevarebygging. ¬†Sp√łrsm√•let er om dette er vel anvendte penger for norske universiteter og om det gir faglig uttelling.

THE-rangeringen er trolig best p√• sin beskrivelse av forskning. Omfang av forskning, siteringer og internasjonalt samarbeid er alle forhold som er av interesse n√•r forskning skal evalueres og som inng√•r i THE-rangeringen. Omfang er lett √• m√•le; kvalitet verre. Siteringer er imidlertid det n√¶rmeste vi kommer da det forteller om forskningens internasjonale gjennomslag og interessen resultatene vekker i det vitenskapelige milj√łet. Derfor er det gledelig at UiB er rangert som nummer 117 i verden m√•lt etter siteringer av v√•r forskning, marginalt bedre enn Universitetet i Oslo (UiO) og solid foran Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). M√•lt etter internasjonalt forskningssamarbeid rangerer vi ogs√• blant de 200 fremste universitetene.¬† Siteringer forteller hvor interessant v√•r forskning er for det internasjonale vitenskapelige milj√ł, hvilket gjennomslag forskningen v√•r har og er det n√¶rmeste vi kommer en kvalitetsindikator for forskning. √Örets plassering er ogs√• en klar fremgang siden i fjor da vi var rangert som nummer 138 m√•lt etter siteringer.

Siteringer er vel og bra, men har liten interesse og betydning ut over en snever vitenskapelig krets. Det er en yndet innvending mot sitering som m√•l p√• forskningskvalitet, s√¶rlig blant de som mener at industrisamarbeid, oppdragsforskning, og n√¶ringsutvikling tillegges for liten vekt av norske universiteter.¬† Da kan det v√¶re nyttig √• l√•ne √łre til Produktivitetskommisjonen som i sin andre rapport viser til en klar sammenheng mellom vitenskapelig kvalitet, m√•lt som siteringer, og nasjonens innovasjonsevne. Derfor er kommisjonen opptatt av kvalitet og utdyper: ¬ęTildelingene fra Forskningsr√•det m√• i st√łrre grad vektlegge vitenskapelig kvalitet framfor andre hensyn¬Ľ. Produktivitetskommisjonen er ikke alene om √• understreke betydningen av h√ły vitenskapelig kvalitet. Det samme gj√łr en rekke rapporter og analyser i regi av Norges forskningsr√•d de siste √•rene.

I sommer satte kunnskapsministeren ned en ekspertgruppe som skal se p√• hvordan Norges forskningsr√•d tildeler forskningsmidler. I en pressemelding uttalte statsr√•d Torbj√łrn R√łe Isaksen at: ¬ęRegjeringen har satset mye p√• forskning. Jeg er opptatt av at samfunnet skal f√• mest mulig forskning av h√ły kvalitet¬Ľ. UiB st√łtter opp under en slik ambisjon.

Dag Rune Olsen,
Rektor UiB

 

Opplev grensesprengende forskning!   

22. september 2016

Anne Lise FimreiteOddrun_Samdal_smlI dag begynner Forskningdagene i Bergen og det varer frem til det blir avsluttet med nasjonal finale for Forsker Grand Prix i Grieghallen 1. oktober, i fjor var det Cecilie Gudveig Gjerde fra Universitetet i Bergen (UiB) som vant. Temaet for √•rets festival er ¬ęGrenser¬Ľ. Flyktningstr√łmmer, klimaendringer, sikkerhet og grensesprengende forskning er noe av det som st√•r p√• programmet. Forskning er en viktig driver for utvikling. Under Forskningsdagene vil det bli mulig √• f√• innblikk i en rekke eksempler p√• hvordan forskning bidrar til √• flytte og krysse grenser.

Forskningsdagene er et samarbeid mellom byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner. I tillegg er et utvalg av samarbeidspartnere fra n√¶ringslivet med. ¬ęM√•lsetningen er blant annet √• skape begeistring og forst√•else for forskning, samt formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i v√•rt daglige liv¬Ľ heter det p√• Forskningsdagenes hjemmeside.

Den neste dr√łye uken vil det foreg√• en rekke st√łrre og mindre aktiviteter og arrangementer i tilknytning til Forskningsdagene. F√łrst ut er Forskningsdagene Ung, som er et arrangement rettet mot elever i den videreg√•ende skolen. Disse skal blant annet f√• h√łre om stress, musikkterapi, migrasjon og grensesprengende teknologi. M√•let er √• gi elevene innblikk i hva som r√łrer seg ved universitetet og vise frem hva forskning og vitenskap kan by p√•. Kanskje blir de inspirert til fremtidige studier og en karriere i akademia?

P√• fredag kommer en rekke 6. og 7. klassinger til √• delta p√• Skoledagen 2016 p√• Festplassen og fredag kveld er det Forskernatt p√• Historisk Museum. P√• l√łrdag vil Forskningstorget p√• Festplassen v√¶re √•pent for alle som vil pr√łve og eksperimentere innenfor en rekke felt. Igjen er det nysgjerrigheten rundt forskningen som st√•r i fokus og her vil det v√¶re spennende aktiviteter b√•de for store og sm√•! Det hele braker l√łs med et √Öpningsshow klokken 11.30!

I tillegg til de nevnte arrangementene, og alt det andre spennende som skjer disse dagene, vil det i tidsrommet foreg√• en rekke med foredrag og debatter p√• Litteraturhuset i Bergen. ¬ęStriden om barnets beste¬Ľ og ¬ęArktis ‚Äď postkortidyll eller ville vesten?¬†er to av arrangementene som st√•r p√• programmet.

Gjennom Forskningsdagene √łnsker vi √• bidra til √łkt interesse for forskning og utdanning hos barn og unge, men ogs√• hos voksne. Vi vil oppfordre dere som studenter og ansatte til √• delta p√• og benytte dere av de fantastiske arrangementene som man finner p√• √•rets program. Ta med en venn eller bekjent, din partner eller ditt barn og la dere inspirere av den grensesprengende forskningen som finnes her i Bergen!

 
Anne Lise Fimreite,
Prorektor, UiB

Oddrun Samdal,
Viserektor for utdanning, UiB

Velkommen til Universitetet i Bergen!

16. august 2016

I dag er det mange som starter p√• et nytt kapittel i livet. Mange av dere har foretatt ett av de viktigste valgene i livet; et valg som vil forme deres framtid. Tretten √•r med skolegang er allerede tilbakelagt, og her og n√• starter siste del av utdanningsl√łpet ‚Äďuniversitetsstudiene. Vi er veldig glade for at dere har valgt √• studere nettopp her ved Universitetet i Bergen. Vi lover √• gj√łre v√•rt beste for √• levere en utdanning som svarer til deres forventninger.

Vi har den siste tiden satset mye p√• digitalisering, gjennom et program som heter DigUiB. Dere som nye studenter vil merke dette gjennom MittUiB, som er v√•r nye digitale l√¶ringsplattform og ved at dere f√•r gjennomf√łre de fleste eksamenene digitalt. Vi har lovet at alle v√•re skoleeksamener skal v√¶re digitale innen utgangen av 2017 ‚Äď og vi er allerede p√• god vei.

Studentbyen Bergen byr p√• et stort utvalg ‚Äď her vil dere finne noe for enhver smak. Studentersamfunnet i Bergen er trolig Vestlandets fremste arena for samfunnsdebatt, og her blir en rekke spennende temaer diskutert hver eneste uke. I tillegg har vi Det Akademiske Kvarter, som er studentenes eget kulturhus – de huser √•rlig omtrent 2200 arrangementer. I tillegg finnes Studentradioen, Bergen Student-TV, Studvest og Bergen Studentidrettslag for √• nevne noen av de mange studentorganisasjonene som finnes. Dersom du sp√łr en tidligere student her ved universitetet, vil han eller hun trolig svare at studietiden er mye mer enn lesesaler og forelesninger. Det er vi enige i, og vi h√•per at du finner noe spennende blant det store utvalget som finnes. Et sted √• begynne kan v√¶re p√• Studenttorget, som finner sted p√• Studentsenteret i dag, f√łr Velkomstseremonien i Nyg√•rdsparken.

Vi h√•per at du som ny student her ved universitetet deltar aktivt. V√•r oppfordring er at du tar ordet p√• forelesningen, p√• seminarer og i kollokviegrupper. Still sp√łrsm√•l og utfordr underviserne og medstudentene dine! Da f√•r du enda mer ut av din studietid her hos oss.

Utdanning og studier er en investering ‚Äď grip de mulighetene som finnes!

Dag Rune Olsen
rektor, UiB
Oddrun Samdal
viserektor for utdanning, UiB

The International students – Bringing the world to UiB!

15. august 2016

These days we are welcoming 870 international students from 68 countries, representing all parts of the world. The Rectorate is very grateful that so many students have chosen to take parts of their studies at University of Bergen (UiB). There has been a gradual increase in the number of students coming to UiB during the last years, from 765 students in the autumn 2014 to 870 this autumn. German students are the largest group, and it is interesting that 64,5 % of the international students are female.

Last Thursday, 11. August, we had the pleasure to welcome our international students to UiB, and for the first time the arrangement took place in Grieghallen. The students need to get practical information about UiB, but the ceremony contains also a taste of the Norwegian culture and nature.

This year we had invited the Red Cross and the The Norwegian Trekking Association to inform the students about the Norwegian nature, with its beauty and its dangers. Be prepared for all kinds of weather, and don’t climb on all the steepest mountains. There are many safe and exciting tours that can be taken, with wonderful view to our fjords and mountains. Listen to advices from the local people, and be aware that weather changes very quickly.

My impression is that the students were enthusiastic, open to ask questions, but also to listen.

During the opening week I hope we all, as a UiB student or employee, make sure to include our international students, make them feel safe and welcomed, and make sure they enjoy life as students and in the nature. They are representing the connection to the rest of the world. When they go back to their home universities, they will be our most important ambassadors!

Anne Christine Johannesen,
Vice-rector for International affairs

Fem år Рmen vi glemmer ikke

22. juli 2016

Dag_Rune_Olsen_smlTaket p√• Hegnhuset p√• Ut√łya holdes oppe av 69 stolper, √©n for hver av de som d√łde da terroren rammet oss s√• hardt for fem √•r siden. √Čn av disse stolpene er til minne om Tore Eikeland, student ved UiB. Hvorfor stolper? Jo, fordi det skal minne oss om at b√¶rebjelkene i samfunnet som ligger foran oss er og blir de unge. De 69 som falt for terrorens kuler p√• Ut√łya ble brutalt stoppet i sin livsgjerning.

All brutal d√łd, all terror er tragisk. Men √• miste ungdom rammer et samfunn ekstra hardt. Ogs√• for utdanningsinstitusjoner, hvis oppgave er √• bist√• de unge i starten av deres livsoppgave, er tap av unge liv dypt oppr√łrende. Og terror fortsetter √• ta unge liv; vi s√• det i Paris og Brussel tidligere i √•r, og for f√• dager siden mistet flere unge studenter livet i Nice. Ogs√• under kuppfors√łket i Tyrkia gikk unge liv tapt.

I dag legger vi ned blomster ved minneplaketten over Tore Eikeland og minnes en av v√•r unge, som ble brutalt frar√łvet¬†livet i starten av sin livsgjerning. Vi minnes alle de unge som uten terror og brutal d√łd ville hvert b√¶rebjelker i v√•re samfunn. Vi legger ned blomster slik at ingen skal glemme.

Dag Rune Olsen,

rektor

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i h√łyere utdanning

5. juli 2016

Dag_Rune_Olsen_smlVi mener at utdanningskvalitet er n√¶rt forbundet med forskningskvalitet. Dette er¬†felles for de forskningsintensive universitetene med stor faglig bredde, der forskning¬†og muligheten til √• ta forskerutdanning danner fundamentet for alle studieprogram¬†som tilbys. Forskning ligger til grunn for all utdanning p√• Universitetet i Bergen (UiB), og satsning p√• undervisernes egen forskning er en forutsetning for √• kunne opprettholde og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. En forutsetning for solid forskningsbasert utdanning er blant annet institusjonell og faglig autonomi, og en b√¶rekraftig √łkonomi som ivaretar b√•de forskning og tett oppf√łlging av studentene.

Vi vurderer det som avgj√łrende √• ha en bred og analytisk tiln√¶rming til¬†kvalitetsbegrepet og hvordan h√ły utdanningskvalitet skal sikres. En felles mal for alle¬†fagmilj√ł og institusjoner er ikke hensiktsmessig i dette arbeidet. Kvalitet lar seg ikke¬†regulere p√• √©n m√•te for alle. Det gir derfor lite mening √• detaljregulere feltet, og det¬†er ikke n√łdvendigvis et kvalitetstegn dersom studiene innen samme fagomr√•de blir¬†mer like p√• tvers av institusjonene. Eksempelvis har fagmilj√łene ved de¬†institusjonene som tilbyr integrerte masterprogram i rettsvitenskap, en m√•lsetting om¬†at studiene skal v√¶re ulike. P√• den m√•ten kan ulike aspekter av den samlede¬†juridiske kompetansen som trengs utdannet, ivaretas p√• landsbasis gjennom¬†institusjonsspesifikke spesialiseringer. Her blir diversitet ut fra styrkene i de lokale¬†forskningsmilj√łene aktivt benyttet og ansett som et kvalitetstegn.

Vi ser det derfor som positivt at Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er engasjert til √• skaffe et kunnskaps-/forskningsbasert grunnlag for √• gi operasjonaliserbart innhold til¬†studiekvalitetsbegrepet. NIFU presenterer ogs√• en kritisk tiln√¶rming til de¬†indikatorene som i dag brukes i sektoren. Det er en tendens til at de forholdene som¬†er relativt enkle √• m√•le blir m√•lt, mens det i liten grad blir tatt stilling til aspekt ved¬†utdanningene som det er vanskeligere √• m√•le. Det siste gjelder i s√¶rdeleshet de¬†prosessuelle aspektene av studentenes l√¶ring og undervisernes tilrettelegging for¬†denne. Fagmilj√łenes integrering av forskning i utdanning burde ogs√• tydeligere¬†inng√• i kvalitetssystemet, men p√• en kvalitativ heller enn kvantitativ m√•te.¬†Kvalitetsutvikling er en m√•te √• tenke og arbeide p√• som har mye til felles med¬†forskning.

Dette er hovedbudskapet i v√•rt innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i h√łyere utdanning:

  • Utdanningskvalitet er n√¶rt forbundet med forskningskvalitet.
  • Institusjonell og faglig autonomi er en forutsetning for solid forskningsbasert utdanning.
  • Vi trenger √łkt forskning p√• hva som fremmer l√¶ring.
  • Kompetanseheving og meritteringsordning for ansatte som underviser.
  • Digitalisering gir viktige muligheter for studentaktiv l√¶ring og b√łr prioriteres.
  • Internasjonalisering er et viktig bidrag til kvalitet i h√łyere utdanning.
  • Et godt l√¶ringsmilj√ł er avgj√łrende for god utdanningskvalitet.

Vi ser frem til den videre prosessen og vil lese stortingsmeldingen med stor interesse når denne foreligger.

Her kan du lese Universitetet i Bergen sitt innspill til stortingsmelding om kvalitet i h√łyere utdanning.¬†


Dag Rune Olsen,

rektor

 

Terrorists strikes university in Pakistan

20. januar 2016

Anne_Christine_Johannessen_smlToday terrorists have attacked The Bacha Khan University in Charsadda in the north-western part of Pakistan, killing more than 20 people. Many more are harmed.

Once again this is a brutal attack on a university and on knowledge and academia. Schools and universities are important institutions for development and democracy and must like hospitals be protected from attacks like the ones today.

Today marks the date of death of Bacha Khan, who is a peace activist and politician, and has given name to the university. The reports are telling that students and staff at the university were gathered for a memorial service to highlight this day when the gunmen attacked.

These attacks remind us once again of the importance of us standing up for the values of academia and to stand up for our colleagues in other countries.

Our hearts and thoughts are with Pakistani colleagues and students after this terrible attack.

Anne Christine Johannesen,
Vice-Rector for International Affairs

 

En riktig god jul og et godt nytt år

21. desember 2015

N√•r 2015 n√• g√•r mot slutten og julen st√•r for d√łren er det ett innholdsrikt √•r vi kan se tilbake p√•.

I år har vi endelig åpnet universitetets nye storstue, Universitetsaulaen, og vi har i tillegg fått bevilgninger til å starte rehabiliteringen av resten av Universitetsmuseet. Likevel er det nok vedtaket av ny strategi, Hav, Liv, Samfunn, som vil ha mest å si for universitetet i årene som kommer.

Vi vil gjerne benytte denne anledningen til √• takke for den fantastiske innsatsen som hver eneste dag blir lagt ned her ved UiB, b√•de av studenter og ansatte. Det er dere som er selve navet i universitetet og som med nysgjerrighet og p√•gangsmot giver l√łs p√• nye oppgaver hver eneste dag.

Et tilbakeblikk er alltid p√• sin plass mot slutten av ett √•r men enda viktigere er det √• rette blikket mot det som skal komme i det nye √•ret. Det er n√•r vi n√• har vedtatt den nye strategien at det virkelig viktige arbeidet starter. Rett over nytt√•r starter vi med en serie av √•pne informasjonsm√łter om veiene videre og iverksetting av den nye strategien. Hver eneste dag de neste fem √•rene skal vi sammen jobbe for √• n√• de m√•lene som vi i felleskap har satt oss. Uten deres innsats vil vi aldri n√• m√•lene i denne.

F√łr vi starter det viktige arbeidet p√• ny√•ret skal vi¬†n√• senke skuldrene, ta oss en pust i bakken og nyte h√łytiden som vi er p√• vei inn i.

Vi √łnsker deg som student og ansatt ved UiB en riktig god jul og et godt nytt √•r!

Dag Rune Olsen, Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Anne Christine Johannesen og Robert Bjerknes,
Rektoratet ved Universitetet i Bergen

 

 

Et fremtidsrettet design med studentene i sentrum

10. desember 2015

Dag_Rune_Olsen_smlSom et ledd i arbeidet med √• f√• mer helhet i den grafiske profilen ved Universitetet i Bergen lanserer vi i dag nytt design p√• uib.no. Vi har √łnsket √• f√• p√• plass et stilrent design som gj√łr det enkelt for deg som student, som potensiell student og som ansatt ved UiB √• finne frem til det du leter etter.

Arbeidet begynte h√łsten 2014 og en sentral del av prosessen har v√¶rt brukertester gjennomf√łrt av ansatte, studenter og potensielle studenter. Underveis i prosessen og etterhvert som konsept og skisser har tatt form er det gjort justeringer basert p√• grundige tilbakemeldinger fra organisasjonen.

For universitetet er det viktig √• ha en funksjonalitet og et design p√• v√•re nettsider som gj√łr det enkelt for deg som student eller potensiell student ved UiB √• finne frem til den informasjonen du s√łker. Det nye designet fremhever de sidene p√• uib.no som er mest nyttet og retter seg i st√łrre grad inn mot universitetets viktigste ressurs, v√•re studenter og fremtidige studenter.

Det er mange som har lagt ned et solid stykke arbeid og som skal takkes for sitt bidrag i prosessen som har f√łrt frem til at vi i dag kan presentere et nytt design p√• nettsidene v√•re.

Jeg h√•per du som bruker av uib.no vil bli forn√łyd med det nye designet og at du bruker sidene aktivt i arbeidet med √• finne frem til den informasjonen du s√łker.

Dag Rune Olsen,
rektor

 

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no