Arkiv for kategorien: ‘Oddrun Samdal’

Forskning i front!

12. november 2015

Anne Lise FimreiteOddrun_Samdal_smlForskningsformidlingens status må heves i møte med en fremtid der kunnskapsdeling står sentralt.

I dag går Forskning i front! av stabelen. To av våre fremste tverrfaglige arenaer – Universitetsbiblioteket og Studentersamfunnet – forener krefter for en tverrfaglig konferanse med forskning og formidling fra hele universitetet.

Forskning i front! markerer at det i år er 350 år siden verdens første vitenskapelige tidsskrift – Philosophical Transactions – ble utgitt av The Royal Society of London i 1665, og at det er 190 år siden Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen ble stiftet.

Universitetsbiblioteket og Studentersamfunnet er naturlige samarbeidspartnere, fordi begge møteplassene makter å samle fagfolk og studenter på tvers av fakulteter, kulturer og fag, noe som gjør dem til våre kanskje viktigste arenaer for forsknings- og kunnskapsformidling.

Den nye strategien til Universitetet i Bergen slår fast at slike møteplasser blir viktigere fremover. Forskningsformidling er blant universitetets kjerneoppgaver, og i strategien kan vi lese at frem mot 2022 skal kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en enda større del av alle fagmiljøers og ansattes virksomhet. Universitetsbiblioteket har også fått ny strategi, med formidling blant bibliotekets viktigste målsettinger.

Kunnskapsdeling blir enda viktigere i fremtiden. Som et relativt velstående norsk universitet har UiB et ansvar for å dele vår kunnskap. Vi har derfor satt oss som mål å være ledende i Norge på digital formidling innen 2022. Dette vil vi oppnå ved å delta aktivt i nasjonalt, nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om større forskningsinfrastruktur og forskningssentra, og ved å vektlegge åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata.

Vi satser videre på Open Access (åpen publisering), som gir UiB sine forskere og studenter mulighet til å gjøre sine vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige på nett gjennom UiBs åpne forskningsarkiv Bergen Open Research Archive (BORA), eller ved å publisere åpent.

UiB evaluerte i år budsjettposten for åpen publisering ved UiB. Den fant at i perioden fra oktober 2013 til juli 2015 har 437 vitenskapelige artikler og bøker blitt publisert åpent med midler fra budsjettposten. Det syns vi er oppløftende, og vi skal arbeide for at tallet fortsetter å øke. UiB er også det første universitetet i Norge som har publisert åpne data. Vi skal arbeide for å åpne flere datasett, og for å stimulere til bruk av datasett vi har publisert.

Åpen publisering er likevel ikke problemfritt, og spørsmålet er fremdeles hvordan vi kommer dit vi vil, fra gode intensjoner om åpen vitenskap til et system som fungerer. Det finnes fremdeles betydelig motstand mot åpne systemer, og løsningene er fremdeles umodne og under utvikling.

Satsningen på medieklyngen Media City Bergen er en del av universitetets digitaliseringsprogram, DigUiB, der vi skal samarbeide med byens mediebedrifter for å lære om formidling av ekspertene, nemlig mediene selv. Mediehusene ønsker på sin side å komme tettere på vår forskning og våre digitale undervisningsmetoder for å utveksle erfaringer, og for å bidra til forskningsformidlingen.

Ved Universitetet i Bergen har vi en rekke fremragende formidlere, og mange er å finne på dagsprogrammet til Forskning i front! Disse er opptatt av god formidling, både i møte med studenter i forelesningssalen og i møte med mediene og storsamfunnet.

Det er samtidig bruk for en statusheving i hele akademia, dersom formidling etter hvert skal få samme posisjon som våre andre kjerneoppgaver forskning og utdanning.

Hvordan kommer vi dit? Forskning i front! er et forsøk på å skissere konkrete utfordringer og finne løsninger på hvordan vi kan løfte forskningsformidlingens status. Studentersamfunnet og Universitetsbiblioteket skal ha takk for å sette disse sentrale spørsmålene på dagsorden.

Av prorektor Anne Lise Fimreite,
og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Tusen takk!

19. august 2015

Oddrun_Samdal_smlAv Oddrun Samdal, viserektor for utdanning

Denne måneden har 4 500 studenter begynt sine studier ved Universitetet i Bergen. For å ta imot dem på en sosial og faglig god måte har en rekke ansatte og studenter lagt ned et imponerende stykke arbeid, og vi i rektoratet har bare en ting å si: Tusen takk for din innsats!

I den tradisjonsrike fadderuken har 880 faddere bidratt til å ta imot våre nye studenter. Vi er alltid litt spent foran og under denne uken. I tidligere år har fadderuken noen ganger vært preget av negative hendelser. De siste årene har derimot UiB og studentene selv tatt grep for å sørge for at fadderuken blir den festen den skal være innen trygge rammer, inkluderende for alle og også ha fokus på det faglige. Samtidig har vi fortsatt en vei å gå, for eksempel å hindre at studenter føler drikkepress, og vi jobber stadig for å forbedre oss.

For oss i rektoratet har årets fadderuke vært en fornøyelse. Vi er heldige som har så dyktige ansatte og så mange engasjerte studenter som ønsker å hjelpe de nye studentene med alt fra praktiske spørsmål til å inkludere dem i nye vennekretser. Rett og slett få dem til å føle seg velkommen.

Vi er også glad for ordningen med faddervakter studentene selv har initiert der frivillige vakter går rundt i byen og passer på nattestid. I rektoratet har vi selv fått lov å delta på denne ordningen. Denne ordningen er en viktig bidragsyter til at fadderuken oppleves og er enda tryggere.

Fadderstyrene på de ulike fakultetene har vært avgjørende i utformingen og gjennomføringen av ukens program, og samarbeidet med de ulike aktørene under SiB har fungert utmerket.

Det er to personer som fortjener en særlig takk etter denne fadderuken. Fadderkoordinator Pernille Reitan Jensen og faddervaktkoordinator Helene Buer. Dere har gjort en formidabel innsats, og er helt sentral i at årets fadderuke også i år har vært en flott introduksjon til Universitetet i Bergen.

Bruk stemmeretten din i studentvalget

24. april 2015

Av rektoratet

Studenter over hele verden tegner et bilde av håp og forandring. Studenter er selve personifiseringen av endring. Dere er i endring for å bidra til endring. Det er en sannhet at fremtiden formes av kritiske, kunnskapsrike studenter som utfordrer det etablerte og setter ambisiøse mål på vegne av kommende generasjoner.

I diktaturer vil studenter alltid være systemets potensielt sett verste fiende, og noen som må kontrolleres og undertrykkes. Det har vi dessverre sett forferdelige eksempler på. I demokratier derimot, innehar studenter og ungdom en avgjørende rolle som korrektiv mot det bestående, fortellere av nye sannheter og visjonære langt forbi det som er mulig å skue.

På Universitetet i Bergen holder vi demokratiet høyt, og vi er nå midt inne i vårens valguke i studentdemokratiet. Engasjér deg i demokratiet allerede i år. Demokratiet lever bare hvis velgerne slutter opp om valget og deltar både med meninger og ved å avgi sin stemme. Benytt sjansen nå til å sette deg inn i hva de ulike kandidatene og listene ønsker å løfte av saker, utfordre dem når du treffer dem på stands og i debatter, og gjør deg opp din egen mening.

De dere igjennom valget løfter frem får ofte stort gjennomslag på universitetet. Årets studentparlament og studentstyrerepresentanter kan vise til flere viktige saker som kom fra studentene og nå er på vei til å bli vedtatt eller gjennomført på UiB. Digitalisering, faglig kvalitetsheving, internasjonalisering og flere veivalg i universitetets nye strategi har blitt løftet frem av studentene, for studentene, og er med på å prege både de lange linjene og de daglige prioriteringene.

Vi i rektoratet opplever et svært konstruktivt samarbeid med de studenttillitsvalgte og setter stor pris på alle utfordringer, tanker og ideér som alle er med å bidra til forandring til det bedre.

Vi ønsker alle som stiller til valg lykke til, og håper alle studenter vil benytte seg av stemmeretten

Stemme gjør du her

Godt valg til alle

Skjermbilde-2015-04-21-kl.-15.53.55

Digitalisering tema på Vårsamlingen

5. februar 2015

Av rektor Dag Rune Olsen og viserektor for utdanning Oddrun Samdal

Fredag 13. februar på Hotel Norge arrangeres det vårsamling for ledere ved Universitetet i Bergen. Tema for samlingen er digitalisering. Digitalisering er gjennomgripende i hele vår virksomhet, og for rektoratet representerer det en viktig satsing.

DigUiB er navnet på UiBs satsing på digitale løsninger. Det har for tiden fem delprosjekter; digital vurdering, digital undervisning, læringsplattform, juridiske problemstillinger og læringslab. Vår satsing på digitalisering skal omfatte utdanning, forskning og formidling. Vi har startet ut med et ekstra fokus på utdanning, men alle de tre områdene vil få et løft i tiden fremover.

På samlingen vil faglig styrt endringsprosess, infrastruktur og sikkerhetsutfordringer knyttet til digitalisering være sentrale temaer med spennende foredragsholdere. Vi håper opplegget vil være mest mulig matnyttig for de ulike enhetene i vår virksomhet. For å gjøre det ønsker vi ikke minst å utnytte samlingen som en arena for diskusjon og innspill. Hva bør vi gjøre bedre og hvilket potensial ser dere for den digitale satsingen, og ikke minst hvilke utfordringer ser dere ved digitaliseringen?

Vi håper å se deg som UiB-leder på vårsamlingen, og ser frem til gode diskusjoner og hyggelig samvær. Påmelding finner du her

De røde ringene i kalenderen

2. desember 2014

Oddrun_Samdal_smlAv viserektor for utdanning Oddrun Samdal

Jeg husker studenttiden godt, og på kalenderen min på veggen på den lille hybelen min det året jeg studerte i Oslo, var det fire store røde ringer i desember. Den ene var den dagen jeg hadde togbillett fra Oslo og hjem til Bergen for juleferie. De tre andre var mindre lystbetont. Eksamen, eksamen, eksamen. Gravert inn, både i kalender og i bevisstheten siden starten av august. Gnagende, motiverende, skremmende, utfordrende – alt på en gang.

De røde ringene som omringet eksamensdatoene nærmet seg som regel en god del raskere enn jeg var forberedt på. Jeg følte alltid at jeg kunne ha gjort mer. Skulle lest enda litt mer, diskutert flere øvingsoppgaver med medstudentene mine, lest den vanskelige boka en gang til. Men det var, og er, dessverre fremdeles umulig å stanse tiden etter behov. Det var bare så mye jeg rakk å gjøre…

Men det gikk heldigvis som regel mye bedre enn jeg hadde innbilt meg at det ville gjøre. Jeg kunne krysse ut den ene røde ringen etter den andre, og til slutt var det bare den ene ringen jeg gledet meg til, som sto igjen. Jeg kom meg igjennom!

Mens jeg satt på toget hjem til Bergen, på vei til julemat, pledd og en bok jeg kunne lese kun for glede og egeninteresse, reflekterte jeg ofte over hvordan jeg kunne forbedre meg selv neste semester. Hvordan kunne jeg jobbe bedre, smartere, mer effektivt rett og slett? Toget ble min arena for å debriefe med meg selv. Med snøføyk forbi vinduene, kaffe på termos og konduktører som nynnet julesanger mens de gikk igjennom kupeén.

Jeg håper dere tar dere tid til å puste ut i disse eksamensdagene, og minner dere selv på at det som oftest går bedre enn man frykter. Husk at det å mestre stresset og presset rundt eksamen er en prosess, og man blir flinkere for hvert år som går, hvis man tar seg tid til å lære av de erfaringene man får.

For de av dere som fortsatt har noen eksamener igjen i høst og til alle med tanke på vårsemesteret, vil jeg benytte anledningen til å dele noen av mine tips til tiden før og under eksamensperioden med dere:

– Ha fokus på eksamen som en mulighet og ikke som en belastning eller et pliktløp
o Mulighet for deg selv til å vise hva du har lært
o Ha fokus på å gjøre ditt beste heller enn hvilken karakter du ønsker å oppnå
– Lag en leseplan og diskusjonsplan for kollokviegruppen
o Diskusjoner hjelper deg å formulere kunnskapen og argumentere for den, og dette skaper trygghet for deg selv i at du kan gjenskape det på eksamen
– Skriv ut svar på tidligere eksamensoppgaver til øvelse på form og struktur
– Tør å vær selvstendig og kritisk reflekterende også på eksamen. Det gjør det mer interessant å skrive, og det gjør det mer interessant for den som sensurerer
– Snakk med medstudenter, venner, familie og undervisere om stress og eventuell eksamensangst, og vær åpen for gode råd.
– Hvis du føler at presset er vanskelig å håndtere, søk hjelp hos SiB

Ha en fin eksamenstid, og for de av dere som får gjennomføre digital eksamen, håper jeg det var en god erfaring.

Jo før du vet ordet av det, så er det bare den ene røde ringen igjen. Den som gir løfter om glade fredelige dager i trygg nærhet av familie og gode venner. Den som gir løfter om at snart er det et nytt år, med nye muligheter. Fortell oss gjerne hvordan vi som institusjon også kan bidra til å gjøre neste år til et enda bedre studieår for deg!

Lykke til med eksamen og deretter nytt semester! Og i mellomtiden, nyt en velfortjent juleferie.

 

Psykisk helse må på dagsorden

11. september 2014

Oddrun_Samdal_smlAv viserektor for utdanning Oddrun Samdal

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 ble lansert denne uken og melder at hver femte student i Norge sliter med alvorlige psykiske symptomer, og hele 25 prosent av de kvinnelige studentene. Dette er store tall. Selv om tallene er litt lavere for Universitetet i Bergen sammenlignet med de andre institusjonene, gjelder det drøye 2500 av våre studenter. Som institusjon må vi derfor se nøye på hvordan vi kan sørge for så gode og trygge studierammer som mulig, og gi hjelp når man trenger det.

Samfunnet har et stort ansvar i å fortsette arbeidet med å bryte ned tabuer rundt psykisk helse. Mange har stått frem de siste årene, og ikke minst de siste dagene, og fortalt tøffe historier om hvordan det er å føle at hodet ikke vil mer. At belastning, perfeksjonsjag og et enormt press på å prestere på mange arenaer på en gang blir for en del for mye å håndtere. Jeg håper flere prater åpent om hvordan man virkelig har det. Det behøver ikke være til en avis eller på en blogg for å ha effekt, men like gjerne i vennekretsen, i studiesirkelen, og i hvert fall med familien. Vi bør la bildet av den perfekte og usårbare student vike til fordel for slik det virkelig er; krevende og interessant og fullt av oppturer og nedturer.

Det å være psykisk syk må bli like naturlig å prate om, og gå til behandling for, som fysiske plager og sykdommer. Hodet er også en del av kroppen, og hodet er åpenbart det viktigste verktøyet en må ha på plass som student.

Som institusjon er vi på UiB klar over hvor viktig rollen vår er i det å legge til rette for at overgangen fra det trygge og kjente i oppveksten til den nye tilværelsen som student. Å bli student vil alltid innebære å møte noe ukjent, nytt og utfordrende. Sammen med dere studenter, samskipnaden og byen Bergen skal vi sørge for at rammene blir så gode og støttende som mulig, både faglig og sosialt. Klarer vi det, så sørger vi for at det er faglig utfordring, modning og dannelse som trigger hjernecellene, og ikke usikkerhet, ensomhet og et uhåndterbart press for å få hverdag og liv til å gå opp.

Det som er gledelig er at de som benytter seg av lavterskeltilbudene til SiB får rask og god hjelp, og de fleste kommer seg greit videre med studier og livet. Det som bekymrer, er at undersøkelsen rapporterer om et udekket behov for hjelp. Det betyr at studenter som har bruk for hjelp ikke oppsøker eller tar i bruk tilbudet som finnes.

Vi må derfor gjøre de psykososiale tjenestene allment kjente. Vi kan alle få bruk for dem en dag. Det er derfor de finnes. Ta ansvar for egen og hverandres mentale helse. Prat om psykisk helse, og ikke skap uoppnåelige idealer i studenttiden. Vi ønsker at alle kommer seg friske og sunne fram til en grad på UiB.

Dette blogginnlegget stod på trykk som innlegg i Studvest 10. september

Takk til vakne studentar!

3. februar 2014

Oddrun_Samdal_smlAv viserektor for utdanning Oddrun Samdal

Det var med stor overrasking det gikk opp for oss i universitetsleiinga at  måten kortregistreringa ved tre av publikumstoaletta ved UiB blir handheva på, bryt med krava til godt personvern. Bakgrunnen er arbeidet med å forhindre at publikumstoaletta i bygga våre som ligg nær Nygårdsparken vert brukte til sprøyterom. Det gjeld toaletta på Universitetsbiblioteket i HF-bygget,  Realfagsbygget og Psykologibygget. For å komme inn på toaletta, trengs elektronisk studie- eller ansattkort. Fram til fredag i forrige veke vart bruken av desse toaletta loggførte i inntil 90 dager. Ei slik loggføring er kun tillatt ved registrering av pinkode, noko som ikkje har vore påkrevd her. Toaletta på Studentsenteret har også krav om kort for å komme inn. Her har det imidlertid ikkje vore loggføring då systemet er gamalt og ikkje har høve til å registrere personinformasjon innebygd.

 Det er viktig for oss å understeke at dei loggførte dataene aldri har vore nytta. Men det er like fullt alvorleg at det kunne ha vore mogeleg å gjere det. UiB beklagar derfor sterkt at vi her har glippa. Vi går no gjennom alle rutinene våre, og kan love at det ikkje vert loggført data når det ikkje er krav om å bruke pinkode. Vi skal også sørge for tydeleg informasjon til både til studentar og ansatte.

 Vi vil nytte høvet til å takke studentane som i denne saka har vore tydelege på at registrering av personinformasjon utan samtykke og informasjon er uakseptabelt. Takka vere vakne og dyktige studentar får vi no rydda opp i ein uheldig praksis.

Ei god veke for utdanningskvaliteten!

17. januar 2014

Av viOddrun_Samdal_smlserektor for utdanning Oddrun Samdal

Onsdag kom rapporten frå den NOKUT-nedsette komiteen som har vurdert bruken av kvalitetssikringssystemet vårt for utdanning. Komiteen konkluderte med at UiB både har eit godt system og at det vert brukt aktivt og godt i organisasjonen. Konklusjon synleggjer at det over lang tid har vore arbeidd systematisk med å få på plass gode rutinar for kvalitetssikring og at arbeidet er godt integrert i organisasjonen. Som viserektor for utdanning er eg svært nøgd med at denne praksisen både styrker og kommuniserer god utdanningskvalitet ved UiB.

Onsdag var óg ein viktig merkedag for utdanningskvaliteten ved at vi gjennomførte ein første pilot av det som vert kalla digital skuleeksamen, dvs eksamen der studentane bruker eiga bærbar datamaskin i eksamenslokalet, men der dei ikkje får tilgang til internett eller dokument på eiga datamaskin. Det er IT-avdelinga ved UiB som i samarbeid med studieadministrativ avdeling har utvikla systemet. Utprøvinga gikk bra, men det er framleis behov for noko meir utvikling for å sikre enklare bruk. Planen er bruke systemet på ein eller fleire eksamenar i vår.  Med ei slik løysing på plass, tar vi eit viktig skritt i å betre studentane sine arbeidsvilkår under eksamen og lette sensorane si lesing av eksamenstekstane. Som institusjon ligg vi langt framme i det nasjonale utviklingsarbeidet på dette området. 

Fokus på kvalitet står óg sterkt  i regjeringa sine sju punkt for satsing i høgare utdanning og forsking, som kunnskapsministeren la fram på årskonferansen tidlegare i veka. Dette er ein stimulerande grunntone. Som viserektor for utdanning er eg opptatt av at UiB skal vere i utdanningsfronten like mykje som vi skal vere i forskingsfronten. Då er satsing på og synleggjering av utdanningskvalitet viktig. Og her har vi alt mykje å by på ved UiB. Mange gode utviklingsprosjekt pågår i fagmiljøa. Vi har óg sentrale satsingar på å styrke utdanningskvalitet gjennom digitalisering gjennom DigUiB, den universitets-pedagogiske opplæringa og meir målretta utviklingsarbeid gjennom utdanningsleiing. Følg med og del gode tiltak med kollegar på eige fakultet og til andre fakultet!

Innlogging til digital eksamen

Digital eksamen

Kva har litteraturlister levert til rett tid å seie for utdanningskvaliteten?

19. desember 2013

av viserektor for utdanning Oddrun Samdal

 
Ingenting vil nokre seie. Og fleire har kanskje irritert over stadige purringar som vart gjennomførte i førekant av 1. desember då det var frist for å publisere litteraturlister for alle emna som skal gjennomførast til våren. Sjølv har eg som undervisar i fleire år levd i den villfaringa at om eg berre har lagt ut litteraturlista på emnet i Mi Side så har eg gjort jobben min. Som viserektor har eg lært at så ikkje er tilfelle.

Studentane er dei som har gjort meg merksam på at vi som institusjon ikkje innfrir 1.desember-kravet som Universitetsstyret har sett . Vedtaket skal sikre at studentane før semesterregistrering, for det er først då dei får tilgang til eit emne, har høve til å førebu seg i god tid før neste semester startar. Litteraturlistene er dessutan viktig informasjon til Universitetsbiblioteket og Studia slik dei skal kunne leggje til rette for at litteraturen er tilgjengeleg for studentane ved studiestart.

Ein av våre studentar, Livar Bergheim, har laga ein applikasjon som oppsummerer stoda for litteraturlister: http://ru.uib.no/info/pensumlister/. Oversikten viser at i skrivande stund så har 83 prosent av emna ved UiB lagt ut litteraturlister. Det er 1 prosent betre enn i går og nesten 10 prosent betre enn 1. desember, då vi starta ut på 74 prosent. Sjølv om vi framleis har eit stykke igjen til 100 prosent, ligg vi likevel mykje betre an enn på tilsvarande tid i førre semester. Då hadde 41 prosent av emna lagt ut informasjon om litteraturlister på rett plass i systemet vårt.

Som viserektor for utdanning vil eg takke alle emneansvarlege som har fått på plass litteraturlistene i rett tid, og alle administrative som har lagt dei på rett plass og som har purra for at fristen skulle haldast. Purring trengs inntil heile organisasjonen er merksam på kvifor det er viktig at litteraturlistene er på plass 1.desember og ikkje 15.januar når undervisninga kanskje startar.

Til sjuande og sist handlar slike fristar etter mitt syn om nettopp utdanningskvalitet. Klare fristar som vert haldne, sikrar at vi som institusjon gir studentane høve til å stille førebudd ved studiestart. Då kan dei lettare og betre ta del i diskusjonar og refleksjonar i undervisinga.

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no