Arkiv for kategorien: ‘Anne Christine Johannessen 2013-2017’

Terrorists strikes university in Pakistan

20. januar 2016

Anne_Christine_Johannessen_smlToday terrorists have attacked The Bacha Khan University in Charsadda in the north-western part of Pakistan, killing more than 20 people. Many more are harmed.

Once again this is a brutal attack on a university and on knowledge and academia. Schools and universities are important institutions for development and democracy and must like hospitals be protected from attacks like the ones today.

Today marks the date of death of Bacha Khan, who is a peace activist and politician, and has given name to the university. The reports are telling that students and staff at the university were gathered for a memorial service to highlight this day when the gunmen attacked.

These attacks remind us once again of the importance of us standing up for the values of academia and to stand up for our colleagues in other countries.

Our hearts and thoughts are with Pakistani colleagues and students after this terrible attack.

Anne Christine Johannesen,
Vice-Rector for International Affairs

 

We have lost two international students; we have no more to lose!

29. oktober 2015

Anne_Christine_Johannessen_smlDuring the past year, the University of Bergen has lost two of its international students in tragic accidents. On 6 October last year Yannis Krüger died in an falling accident in the Aurland valley, and on 5 September this year Kristi Kafcaloudis died from a fall off the Trolltunga rock in Hardanger.

Both students had only been in Bergen for a short time, Janis for six weeks and Kirsti for three weeks. They were both active students who had participated on many trips and student activities and they had large networks among their fellow students. It is tragic that these students died while they were outdoors discovering the amazing and challenging Norwegian nature.

In situations like these, we ask ourselves how we can prevent such tragic accidents from happening again. Many exchange students choose Norway and the University of Bergen as their destination because nature experiences are easily accessible. But many lack the knowledge and experience on how capricious the Norwegian nature can be and what it takes to be safe.

We have to make sure that the students get the information they need to be safe, already when they arrive at the university. That is why we have now invited the Red Cross and the Norwegian Tourist Association to join us at our information meeting for international students at the beginning of every semester.

When an international student dies, the whole community at the university is affected. The student’s family is far away and the international students often have close networks and many live together at Fantoft student home. Because we have international students in many fields, such incidents affect several faculties. That is why it is appropriate for the leadership at the university to manage the follow-up of these accidents, of course in collaboration with the faculties.

We have reviewed our routines and made new readiness-plans after these tragic accidents. We need to have them, although we truly hope we won’t have to use them.

Anne Christine Johannessen, vise rector for international affairs

 

Norwegian version:

I løpet av litt over ett år har universitetet i Bergen mistet to av sine utvekslingsstudenter i tragiske ulykker. Den 6. oktober i fjor døde Yannis Krüger etter en fallulykke i Aurlandsdalen, og den 5. september i år døde Kristi Kafcaloudis etter at hun falt utfor ved Trolltunga i Hardanger. Begge studentene hadde bare vært her i kort tid, Janis i seks uker og Kristi i tre uker. De var begge svært aktive studenter som hadde deltatt på mange turer og studentaktiviteter og hadde på meget kort tid skaffet seg et stort nettverk blant studentene.

Så skjer det som ikke skal skje, de reiser på tur i helgen for å oppleve vår fantastiske og utfordrende natur, og kommer ut for ulykker der livet ikke står til å redde.

Det er naturlig å spørre seg selv etter disse to tragiske hendelsene hvordan vi kan bidra for å unngå at dette skal skje igjen. Mange studenter velger å komme til Norge og Universitetet i Bergen nettopp fordi vi har den flotte naturen så lett tilgjengelig. De har ikke nødvendigvis kunnskap og erfaring om hvor lunefull den samme naturen kan være og hva som kreves for å ferdes trygt i den.

Dette er noe vi må sørge for at studentene får informasjon om når de kommer til universitetet. Derfor har vi invitert både Røde Kors og Den Norske Turistforening til å være med oss når vi har informasjonsmøte med de nye internasjonale studentene våre ved begynnelsen av hvert semester.

Når en internasjonal student dør, rammer det universitetssamfunnet på en spesiell måte. Studentens familie er langt unna, og de internasjonale studentene har ofte også en tettere kontakt på tvers av faggrensene fordi svært mange bor på Fantoft studentby. Av den grunn rammer en slik ulykke studenter på flere fakultet. Det blir derfor naturlig at universitetsledelsen ivaretar oppfølgingen etter en slik ulykke, men vil naturligvis også involvere ledelsen ved fakultetene.

Vi har gått igjennom våre rutiner og laget nye beredskapsplaner etter de to tragiske ulykkene. De er nødvendige å ha på plass, selv om vi håper at vi ikke får bruk for dem.

Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering

Strategiske partnerskap

12. oktober 2015

Anne_Christine_Johannessen_smlUniversitetet i Bergen er glade for drahjelp til å styrke vårt strategiske samarbeid med universiteter i sør og BRIKS-landene.

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å erstatte dagens kvoteordning med to nye program. Det første er et nytt partnerskapsprogram for samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og institusjoner i land i sør.

Det andre er den nye strategien Panorama, som skal tilrettelegge for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med de såkalte BRIKS-landene Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Det foreslås å opprettholde totalrammene fra den gamle kvoteordningen både økonomisk, og med hensyn til de 1100 studieplassene som ligger i dagens kvoteordning vil disse bli avviklet gradvis, slik at ingen studenter som nå er inne i kvoteprogrammene vil lide under endringene.

Regjeringen legger fire prinsipper til grunn for det høyere utdannings- og forskningssamarbeidet med BRIKS-landene. For det første skal internasjonalt samarbeid være et virkemiddel for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. For det andre skal internasjonale samarbeidsaktiviteter være en naturlig forlengelse av nasjonale prioriteringer og bidra til å bygge opp under institusjonenes og fagmiljøenes planer og strategier. For det tredje skal samarbeidet knyttes til områder der samarbeidspartnerne har felles interesser, og for det fjerde skal velfungerende internasjonale samarbeid etableres gjennom å sikre stabile rammer over tid.

Disse prinsippene har fra før vært førende for UiB sitt samarbeid innen kvoteprogrammet, noe som gjør oss trygge på at vi vil være konkurransedyktige i de to nye programmene som regjeringen nå vil innføre. Vi samarbeider i dag med samtlige BRIKS-land, og ser frem til å videreutvikle disse.

UiB har allerede strategiske perspektiver med i alle våre internasjonale samarbeider. Vi har knyttet kvoteprogrammet til våre fremste forskningsmiljøer og satset på strategiske institusjonsavtaler, og vi forventer at de nye programmene vil gi oss mulighet til å videreutvikle arbeidet.

Fremtiden er internasjonal. Vi håper derfor de nye ordningene vil bidra til å løfte våre strategiske satsninger.

 

Well executed Staff Mobility Week

27. mai 2015

Anne_Christine_Johannessen_smlBy Vice-Rector for International Affairs, Anne Christine Johannessen

Last week the University of Bergen hosted the Staff Mobility Week (SMW). This is where we try to create a meeting place for the employees at our university and international colleagues. Internationalization is also important for administrative staff, and that has been the focus of the week.

Staff Mobility Week is primarily for administrative staff from different European universities. With the help of Erasmus scholarships they can get a stay or visit to another European university. One part of this is such a visit that has been arranged at our campus last week. Here the participants can get to know colleagues from other institutions then their own, we can raise topics and challenges that are similar for a number of institutions and exchange ideas and knowledge from multiple viewpoints.

This year we had 49 participants from 19 different countries, and we had groups within areas such as IT, Communications, Student Affairs, Library and Human Resources.

Staff Mobility Week is a valuable opportunity for networking, social interaction, and it is also promotes our university as an exciting place to work and study.

We, the Rectorate, would like to challenge and inspire our administrative staff to use the opportunities that exist to visit other universities and their international colleagues

SMW participants at Egget, Studentsenteret

SMW participants at Egget, Studentsenteret

Bruk stemmeretten din i studentvalget

24. april 2015

Av rektoratet

Studenter over hele verden tegner et bilde av håp og forandring. Studenter er selve personifiseringen av endring. Dere er i endring for å bidra til endring. Det er en sannhet at fremtiden formes av kritiske, kunnskapsrike studenter som utfordrer det etablerte og setter ambisiøse mål på vegne av kommende generasjoner.

I diktaturer vil studenter alltid være systemets potensielt sett verste fiende, og noen som må kontrolleres og undertrykkes. Det har vi dessverre sett forferdelige eksempler på. I demokratier derimot, innehar studenter og ungdom en avgjørende rolle som korrektiv mot det bestående, fortellere av nye sannheter og visjonære langt forbi det som er mulig å skue.

På Universitetet i Bergen holder vi demokratiet høyt, og vi er nå midt inne i vårens valguke i studentdemokratiet. Engasjér deg i demokratiet allerede i år. Demokratiet lever bare hvis velgerne slutter opp om valget og deltar både med meninger og ved å avgi sin stemme. Benytt sjansen nå til å sette deg inn i hva de ulike kandidatene og listene ønsker å løfte av saker, utfordre dem når du treffer dem på stands og i debatter, og gjør deg opp din egen mening.

De dere igjennom valget løfter frem får ofte stort gjennomslag på universitetet. Årets studentparlament og studentstyrerepresentanter kan vise til flere viktige saker som kom fra studentene og nå er på vei til å bli vedtatt eller gjennomført på UiB. Digitalisering, faglig kvalitetsheving, internasjonalisering og flere veivalg i universitetets nye strategi har blitt løftet frem av studentene, for studentene, og er med på å prege både de lange linjene og de daglige prioriteringene.

Vi i rektoratet opplever et svært konstruktivt samarbeid med de studenttillitsvalgte og setter stor pris på alle utfordringer, tanker og ideér som alle er med å bidra til forandring til det bedre.

Vi ønsker alle som stiller til valg lykke til, og håper alle studenter vil benytte seg av stemmeretten

Stemme gjør du her

Godt valg til alle

Skjermbilde-2015-04-21-kl.-15.53.55

Studentutveksling har høy prioritet

13. april 2015

Anne_Christine_Johannessen_smlAnne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering

I sitt innlegg i Bergens Tidende 6. april, peker president i ANSA, Madeleine Mowinckel, på viktige forhold for at høyere utdanningsinstitusjoner i Norge skal lykkes i sitt arbeid med å tilrettelegge for utveksling i sine studieprogram, og øke andelen studenter som reiser ut.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) har man gjennom flere år jobbet målbevisst for at studentene skal kunne gjennomføre og få innpasset et studieopphold i utlandet som en del av graden sin. I gjeldende handlingsplan for Internasjonal virksomhet er det nedfelt en målsetting om at 30 % av studentene som oppnår en grad ved UiB skal ha gjennomført et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Ferske tall viser at 31 % av alle studenter som oppnådde en grad ved UiB i 2014 hadde vært på utveksling i løpet av studiene.

I forslaget til ny strategi ved UiB for perioden 2016 -2022 er det satt et ambisiøst mål om at innen 2022 skal minst 40 % av studentene reise på utveksling. For å nå dette målet er vi som Madeleine Mowinckel så riktig påpeker avhengig av at både fagpersoner og administrativ ansatte drar lasset i fellesskap. I tillegg til godt tilrettelagte studieplaner med faglig forankrede utvekslingsavtaler og gode ordninger for innpassing av utvekslingsopphold, trenger studentene også oppmuntring fra fagpersoner som studentene møter i sin undervisning. Dersom både faglig og administrativ ledelse i tillegg også setter internasjonalisering høyt på dagsordenen, viser engasjement og gjennom handling viser prioritet til området, unngår man at utveksling blir fagre ord og gode poeng i festtaler.

Om man i Norge er moden for å gjøre utveksling obligatorisk eller at studentene må søke om å få bli hjemme istedenfor å reise ut, gjenstår å se. Uansett kan man gjøre mer for å integrere internasjonale studenter ved norske utdanningsinstitusjoner. Ved UiB har studentene tatt initiativ til en integreringspris som skal deles ut til den studentorganisasjonen i Bergen som har gjort en spesiell innsats for å inkludere internasjonale studenter. De internasjonale studentene er en viktig ressurs både for lærestedene og for de studentene som av ulike årsaker velger å bli hjemme. De er også gode ambassadører som vi kan bli enda bedre til å benytte i det viktige arbeidet med å få flere studenter til å reise på utveksling.

Universiteter og grunnlover

19. november 2014

Av prorektor Anne Lise Fimreite og viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen

I dag avsluttes konferansen «Universities and Constitutions: What does research-based knowledge and higher education mean for constitutional democracies?” i Johannesburg. Konferansen har vært et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Johannesburg i forbindelse med Norges 200 årsjubileum for vår grunnlov og 20 år med demokrati i Sør-Afrika.

En grunnlovs- og demokratiprosess er aldri ferdig. Derfor er det viktig at vi under markeringer av slike jubileer ikke bare har et blikk festet på fortiden, men også på nåtiden og fremtiden. Det har denne konferansen gjort med et spesielt blikk på hva universiteter og høyere utdanning betyr for utviklingen av samfunnet. Temaer som hvordan forskning prioriteres, universiteters og demokratiets utvikling, akademisk frihet og universitetenes relasjon med omverden har blitt satt på dagsorden. Norske og sør-afrikanske forskere har belyst disse temaene fra sine perspektiver.

Konferansen ble åpnet av Edwin Cameron, dommer i den konstitusjonelle domstolen i Sør-Afrika, og delegasjonen fikk også besøkt Constitution Hill i Johannesburg der den konstitusjonelle domstolen er opprettet på området til et gammelt apartheid fengsel. Det faktum at deler av domstolen er bygget av de samme steinene fengselet ved siden av bestod av symboliserte på en sterk måte overgangen fra undertrykkelse til beskyttelse av menneskerettigheter.

Med unntak av den kommende lanseringen av en boken Grunnloven og velferdsstaen av professor Henriette Sinding Aasen har denne konferansen vært sluttpunktet for grunnlovsjubileet ved Universitetet i Bergen. Det er lagt ned en fantastisk innsats fra en rekke personer, og gjennom året har vi markert jubileet med utstillinger, forelesninger, konserter, nye forskningsprogram, boklanseringer og debattmøter. Og hvilken bedre måte å avslutte dette året enn å diskutere vår grunnlov et komparativt perspektiv med et yngre demokrati som Sør-Afrika for å lære av hverandre.

Anne Lise Fimreite og Anne Christine Johannessen på besøk i den konstitusjonelle domstolen i Johannesburg. Foto: Erlend Horn

Anne Lise Fimreite og Anne Christine Johannessen på besøk i den konstitusjonelle domstolen i Johannesburg. Foto: Erlend Horn

Samarbeidsavtale med Tribhuvan-universitetet i Nepal fornyet

25. september 2014

Anne_Christine_Johannessen_smlAv viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen

Universitetet i Bergen har hatt et langvarig samarbeid med Tribhuvan universitetet i Kathmandu, Nepal. Samarbeidet har vært og er svært aktivt, og dette har dannet grunnlaget for fornyelse av avtalen; en Memorandum of Understanding – MoU, som bekrefter en intensjon om videre samarbeid mellom de to universitetene innen utdanning og forskning. Den 16. september ble avtalen signert under en høytidelig seremoni ved Tribhuvan universitetet. Samarbeidet med Tribhuvan-universitetet er et eksempel på hvordan vi gjennom langsiktig samarbeid på rundt 20 år har oppnådd mye både innen forskning og utdanning. Spesielt gjelder dette fagområdene geografi og helse.

Vi hadde også et nyttig besøk på Den norske ambassaden i Nepal. Vi fikk i løpet av to timer muligheten til å presentere UiB sitt engasjement i Nepal, både innen forskning og utdanning. Med på møtet var professor i utviklingsgeografi Ole Reidar Vetaas og postdoktor Inger Måren, samt deres samarbeidspartner fra Tribhuvan universitetet, professor Ram P. Chaudhary. Vi presenterte også Tribhuvan universitetets medvirkning i vårt senter for fremragende forskning innen mor-barn-helse (CISMAC) og våre forskningsprosjekt innen munnhulekreft, der postdoktor Dipak Sapkota har en sentral rolle.

Ambassadør Kjell Tormod Pettersen og hans medarbeidere viste stor interesse for våre prosjekt og utfordret oss samtidig på hvilken nytteverdi vår forskning har hatt for landet. Visst har forskningen hatt nytteverdi! Forskningen som har foregått i samarbeid mellom Tribhuvan universitetet og UiB har gitt viktig kunnskap som har endret vår handling. Ett eksempel på dette er forskningen som var med å legge grunnlaget for CISMAC, nemlig betydningen av å gi tilskudd av sink til nyfødte for å hindre diare og dermed redusere det høye antallet dødsfall blant nyfødte i Nepal. Vi trakk også frem betydningen av Kvoteprogrammet, som vært viktig for utdanning. Flere av studentene som har tatt sin mastergrad eller PhD på dette programmet, er nå tilbake i sentrale stillinger i Nepal.

UiB vil fortsatt være aktiv innen forskning og utdanning i Nepal, og nå er grunnlaget bekreftet for et langt og godt samarbeid.

Samarbeidsavtalen mellom Tribhuvan universitetet og Universitetet er fornyet. I midten Vice-Chancellor ved Tribhuvan universitetet, Hira Bahadur Maharjan og viserektor for internasjonalsiering ved UiB, Anne Christine Johannessen.

Samarbeidsavtalen mellom Tribhuvan universitetet og Universitetet er fornyet. I midten Vice-Chancellor ved Tribhuvan universitetet, Hira Bahadur Maharjan og viserektor for internasjonalsiering ved UiB, Anne Christine Johannessen.

 

 

 

Marine Science Week – åpner opp for mer samarbeid med Japan

6. juni 2014

Anne_Christine_Johannessen_smlAv viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen

Norway-Japan Marine Science Week 2014 ble arrangert i Tokyo 2-5 juni. Ansvarlig for arrangementet er blant annet Innovasjon Norge, Den norske ambassade og Norges Forskningsråd.

Formålet med arrangementet er å legge til rette for økt samarbeid mellom de to landene innen marin næring og forskning. Høydepunktet under uken var et felles seminar den 4. juni. Der var 50 deltakere fra Norge og hele 300 fra Japan, inklusiv 34 journalister som ønsket å dekke begivenheten. UiB og Uni Research var meget godt representert med 10 deltakere. Seminaret ble åpnet av statssekretær Amund Ringdal fra Nærings- og fiskeridepartementet. Han bekreftet betydningen av samarbeid med Japan, både innen marin- og klimaforskning. «Vi trenger å øke matproduksjonen i verden, og havet har et stort potensiale. For å få til dette, tenger vi kunnskap».

Seminaret hadde felles sesjoner med innledninger fra japanske fiskeri- og forskningsmyndigheter og norsk ekspertise innen områder som matsikkerhet, polarforskning og kystsamfunn. Deler av seminaret foregikk i parallelle sesjoner, og her hadde flere forskere fra UiB innlegg. Deltakerne fra de japanske universitetene var i hovedsak invitert etter innspill fra de norske forskerne, og seminaret ga derfor en unik mulighet for å videreutvikle samarbeid og å starte nye relasjoner mellom japanske og norske forskere.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) deltok også på seminaret, og dette bekrefter betydningen av å forankre utdanning  og studentutveksling til områder der vi har godt forskningssamarbeid. Utdanning og forskning må sees i sammenheng.

UiB ønsker å videreutvikle det som nå er startet. Japan har gode forskningsmiljø, og der er stor interesse for nytt samarbeid. Erfaringene fra Marine Science Week viser at UiB er etterspurt. Nå gjelder det å utnytte mulighetene.

Delagasjonen fra UiB og Uni Research. Fra venstre: Are Olsen, Lise Øvreås, Mats Bentsen, Eystein Jansen, Øyvind Paasche, Anne Christine Johannessen, Bjørn Einar Aas, Hans Kleivdal og Stefan Soblowski.

Delagasjonen fra UiB og Uni Research.
Fra venstre: Are Olsen, Lise Øvreås, Mats Bentsen, Eystein Jansen, Øyvind Paasche, Anne Christine Johannessen, Bjørn Einar Aas, Hans Kleivdal og Stefan Soblowski.

Positivt med flere utenlandske doktorgrader

13. mai 2014

Anne_Christine_Johannessen_smlAv viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen

I et oppslag i BT 6. mai fremkommer det at utlendinger står for i en stor økning i antallet doktorgrader i Norge, og at mange av dem reiser fra landet etter avlagt grad. Det er selvsagt ønskelig at norsk arbeidsliv nyter godt av den kompetansen doktorgradskandidater besitter, og her har blant annet norsk næringsliv en viktig jobb å gjøre for å tiltrekke seg de beste kandidatene.

Fra Universitetet i Bergen (UiB) sitt ståsted er det også på sin plass å minne om de mange positive sidene ved at en økt andel utlendinger avlegger doktorgrad hos oss, og som ikke legges vekt på i BTs oppslag. For UiB er det viktig å utlyse våre stipendiatstillinger internasjonalt for å rekruttere de beste kandidatene slik at vi kan oppnå høyest mulig kvalitet på vår forskning. Dette er også i tråd med de europeiske retningslinjene for utlysning av forskerstillinger. Forskning er internasjonal, og mobilitet er viktig for å oppnå de beste resultatene. Derfor anbefaler også UiB alle våre PhD kandidater å ha et forskningsopphold i utlandet i løpet av stipendiatperioden.

Universitetene har videre et samfunnsoppdrag når det gjelder kompetansebygging fattige land. UiB har PhD kandidater finansiert av kvoteprogrammet, og disse har forpliktet seg til å dra tilbake til sitt hjemland etter fullført doktorgrad. I 2013 var det 13 PhD kandidater som avla doktorgrad finansiert fra kvoteprogrammet. Disse kommer fra land som for eksempel Tanzania og Uganda, der UiB har hatt samarbeid over lang tid og der vi har hatt mulighet til å medvirke til kompetansebygging ved universitetene. I BT-magasinet 26. april kunne vi for eksempel lese om forskere med doktorgrad fra UiB som brukte sin kunnskap til å bekjempe uverdige arbeidsforhold i hjemlandet Tanzania.

En viktig fordel ved at mange som tar doktorgrad hos oss returnerer til sine hjemland eller andre universitet er at det gir oss en mulighet til å bygge sterkere internasjonale forskningsnettverk. Utlendingene som tar doktorgraden ved vårt universitet er våre alumner, og de kan bidra til at UiB kan få et enda bedre forskningssamarbeid med de beste miljøene rundt omkring i verden. I forordet til Forskningsbarometeret 2014 som ble publisert 7. mai, bekrefter også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen dette: «Personer med forskerutdanning fra Norge kan være brohoder for samarbeid med gode utenlandske institusjoner».

Dette blogginnlegget sto på trykk som leserinnlegg i BT 10. mai

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no