Arkiv for kategorien: ‘Taler 2013-2017’

Internasjonalisering – hva har skjedd?  

23. juni 2017

 

Anne_Christine_Johannessen_smlDette innlegget er en tale som ble holdt på UiB sin ledersamling på Solstrand 22.06.2017. Anne Christine Johannesen har vært viserektor for internasjonalisering i fire år og oppsummert virksomheten og aktiviteten når hun nå går ut av rektoratet og tilbake til sitt arbeid som professor. 

Internasjonalisering er på mange måter kjernen i universitets virksomhet.

Uten internasjonalisering stopper universitetet. Som forskningsbasert universitet i et lite land som Norge, er vi avhengige av et pulserende samarbeid og utveksling med gode, akademiske institusjoner over hele verden.  Internasjonalisering er likevel ikke noe som kommer av seg selv, eller utvikles av seg selv. For å løfte internasjonalisering til et strategisk nivå ved UiB har vi satt det i system og gitt det en struktur.

Da jeg startet som viserektor var det to dokument som ga retning for arbeidet, og det var Handlingsplan for internasjonal virksomhet 2011-2015, og vår egen valgplattform. Handlingsplanen fra den forrige universitetsledelsen var meget ambisiøs, og ga en tydelig retning for det videre internasjonale arbeidet. Det forrige rektoratet hadde således lagt vel til rette for den aktiviteten som vårt rektorat skulle ta videre.

Med min bakgrunn som tidligere prodekan og instituttleder innen odontologi og medisin, samt en del komitearbeid på universitetet sentralt, mente jeg selv at jeg var rimelig godt skodd for oppgaven som viserektor for internasjonalisering.  Da jeg så begynte, ble det tydelig for meg at UiB var enda større og bredere enn det jeg hadde fanget opp i mine tidligere posisjoner. Her er eksperter innen et meget bredt spekter av fagområder. For meg personlig har dette vært svært stimulerende.

I likhet med handlingsplanen fra forrige rektorat hadde valgplattformen vår fokus på BRIKS-landene og Japan. Spesielt har vi hatt tett samarbeid med Sør-Afrika, Kina, Brasil og Japan. I denne sammenheng vil jeg spesielt nevne at vi har tatt ansvar for sekretariatsfunksjonen for Nordisk senter i Kina, lokalisert på Fudan-universitetet. Vi har fulgt spesielt opp SANORD-nettverket og de sørafrikanske universitetene, vi har foretatt to delegasjonsreiser til Brasil, den siste sammen med kunnskapsministeren, og vi har etablert et kontor i Tokyo, hvor vi sammen med NTNU har tilsatt en forskningsrådgiver.

Vi har også fulgt opp UiB sin lange tradisjon for utviklingsrelatert forskning. Dette er nå videreutviklet til ett av våre satsingsområder Globale samfunnsutfordringer, med tilsvarende struktur som de to andre satsingsområdene våre. Vi håper at denne restruktureringen kan gi ytterligere kraft til dette viktige satsingsområdet.

Et skår i gleden her har vært nedleggelsen av Kvoteprogrammet, hvor UiB har vært en av de institusjonene som har dratt størst nytte av programmet, og der vi har brukt programmet slik intensjonen også var, nemlig å bygge kompetanse i sør og videreutvikle samarbeid med vårt eget universitet.

UiB er medlem av en lang rekke nettverk, og disse har ulik karakter og ulikt fokus, fra forskning, og utdanning til å ha mer fokus på administrasjon. Vi er også medlem av flere nordiske og nasjonale sentre i utlandet. Disse nettverkene og sentrene har bare verdi hvis de blir brukt av de ansatte og studentene. En del fakultet, institutt og enkeltforskere har sett muligheten her, men her ligger en åpenbar mulighet for å utnytte potensialet som ligger i nettverkene og sentrene bedre, ikke minst for forskningsopphold og studentutveksling.

-Og vi har hatt fokus på studentutveksling. Bergen som by er ledende når det gjelder å sende studenter ut, og UiB er best av breddeuniversitetene. Fra forrige handlingsplan hadde vi som mål at 30 % av studentene skulle ha reist på utveksling. Dette målet ble oppnådd i 2016.

En av de første oppgavene vi tok initiativ til var kvalitetssikring av alle studentutvekslingsavtalene. Disse ble gjennomgått av fakultetene, og noen ble sanert. Samtidig kom der noen nye til, slik at antallet avtaler er vel noenlunde det samme, men vi vet at avtalene vi har er aktive avtaler. Nettsidene er også endret, og i det nye systemet ligger også rapporter fra tidligere studenter sine utvekslingsopphold.

Vi har fått en ny handlingsplan for internasjonalisering, som skal vare frem til 2022. Denne legger vekt på internasjonalisering både hjemme og ute, UiB i verden og Verden i UiB. Den er ambisiøs, både innen forskning og utdanning. Ett av de mest konkrete målene vi har satt oss er at minst 40 % av våre studenter skal ha vært på utveksling i minst 3 måneder. Skal vi lykkes med dette, trenger vi engasjement fra både fakultet og institutt, men ikke minst fra den enkelte vitenskapelig ansatte som har kontakt med studentene.

I august åpner vårt nye internasjonale senter. Dette senteret skal være et ressurssenter både for studenter og ansatte, med rådgivere spesielt fra Studieadministrativ og Forskningsadministrativ avdeling samt HR-avdelingen. Spesielt kan vi glede oss over at der blir bedre tilrettelegging for gjesteforskere og personer som skal på forskningsopphold i utlandet.

For min del vil jeg også trekke frem det samarbeidet jeg har hatt med de sentrale administrative avdelingene, som er spekket med svært kunnskapsrike og entusiastiske medarbeidere. De har vært svært viktige i det arbeidet jeg har gjort i disse fire årene innen internasjonalisering, og det er de som nå representerer kontinuiteten i det videre arbeidet innen feltet.

Til sist vil jeg nevne at vi også har hatt to tragiske hendelser i denne perioden. To ganger har vi fått den triste meldingen om at en student fra utlandet har omkommet i en ulykke på tur i de norske fjellene. Det har vært trist, men det har også øket vår bevissthet om å ha en god beredskap og at vi må sørge for at studentene har fått den nødvendige informasjon om at det ikke er fritt for farer å ferdes i den norske naturen.

Internasjonalisering er viktig for utvikling av våre fag, ferdigheter og fremtidige posisjon som internasjonalt ledende, forskningsbasert universitet. Internasjonalisering er som luften vi puster i: Vi tar den for gitt. Det er bra, men representerer også en utfordring: Vi må både vedlikeholde og utvikle våre relasjoner med omverden, og til det trenges det både fokus og struktur.

For egen del vil jeg takke for godt og stimulerende samarbeid med dere alle på fakultet og institutt, og ønske spesielt det nye rektoratet lykke til md det videre arbeidet.

Anne Christine Johannessen,
Viserektor for internasjonalisering UiB

 

 

 

 

Speech from the opening of EUA 2017 Annual Conference

6. april 2017

Dag_Rune_Olsen_smlThis is a speech held by rector Dag Rune Olsen during the opening session of the EUA 2017 Annual Conference – Autonomy and freedom: The future sustainability of universities. 


Dear minister Torbjørn Røe Isaksen, dear EUA-president, dear colleagues and friends

It is a great pleasure for me to welcome you all to Bergen and to the University of Bergen, and our University Aula. The aula was finished two years ago and is located in the buildings of The Bergen Museum, founded in 1825. Although UiB where founded in 1946 our history and academic traditions dates back to Bergen museum. Wilhelm Frimann Koren Christie, whom was also the first president of the Norwegian parliament – Stortinget – from 1814, was the founder of Bergen Museum. For Christie and the other founders the ideals from the Age of Enlightenment where central – they wanted to contribute to the public debate – and they wanted to contribute to the building of a new nation. I believe – also in the light of recent development – that these ideals still are important, and we should treasure and foster them.

Bergen has always been an international city – participating in international networks and associations. It is often said that Bergen has “its back against the mountains and the face towards the world” – I believe that is an accurate description of Bergen and – not at least – the mindset of the people. This mindset has also influenced our university – and shaped the profile of our university. The university are an international research university, collaborating with scholars all over the world and we participate in numerous networks and associations. In an increasingly competitive world, we believe that cooperation will be increasingly important in years to come. International cooperation strengthens us as an institution and rises our quality, it gives our student the opportunity to go abroad and it gives foreign students the possibility to come to Norway. We gain from the cooperation, but it also commits us. Academia is an international community – and therefore I am extremely proud to welcome you here to this annual EUA conference focusing on universities autonomy and academic freedom. These are core values of our community and integral part of our identity. Core values that we need to defend – but also explain.

Institutional autonomy is a crucial prerequisite for the success in and value of research and higher education. For universities to fulfill their mission, autonomy and academic freedom is vital. Academic freedom is important and in Norway it included in the legislation in 2007. The debate about academic freedom and autonomy for universities has picked up recently, but still, the situation in Norway does not come close to the situation that our colleagues in other countries experience.

An important part of our mission as a university, that also have a central place in our institutions strategy, is the contribution to address global societal challenges that our societies faces. Through research, education, innovation and dissemination we have a key-role in solving this challenges. But again, for us to contribute we need to build on autonomy and academic freedom. In times like these, in times of fake news and facts it is more important than ever to highlight and demonstrate the importance of solid, independent knowledge. Our university board passed a new strategy in 2015 with a vision that “knowledge shapes society”. I strongly believe that the recent development make this vision even more relevant.

Looking at the Autonomy Scoreboard presented by the EUA, one will see that Norway scores high on university autonomy over all, but low on economic autonomy. This relates to substantial state funding of Norwegian universities and state regulated funding, but also to – which I believe is a good thing – the lack of tuition fees. This conference will include important debates regarding the various aspects of autonomy – debates that I believe always will be relevant for us as rectors and leaders of universities.
In Norway we have seen reforms lately, including a structural reform reducing the number of higher education institutions. This means fewer, and bigger – and hopefully more robust – institutions. I believe, especially in a small country like Norway, that it is extremely important that the higher education institutions make strategic priorities that ensure diversity.

The Ministry of education has also introduced a new tool, performance agreements, that some of you will know from your own country. This tool – if used in the right way – I believe can play a key-role in this strategic positioning of our universities. It would be a big mistake if we – in Norway – aim at a larger number of universities of similar profiles. I believe that this is the time to cultivate our strengths, develop lasting and long term cooperation, across institutions and across nations. We need to embrace diversity and make it our strength. Only then, can we collectively contribute in a meaningful way to the grad societal challenges.

Earlier this week, there where discussions going on in Hungary regarding a new law-proposal. The law-proposal, which may lead to foreign universities being banned, where regrettably adopted by the the Hungarian parliament. For quite some time we have heard about the situation for academics in Turkey. Together with a group of Norwegian colleagues, I last year sent an open letter to Prime Minister Erna Solberg and Foreign Minister Børge Brende where we expressed our concerns regarding the academic freedom in Turkey. It is necessary that the international community follow the situation in countries where autonomy and academic freedom are challenged closely – so that we can act when needed!

As an academic community, we must stand up for Scholars and Students, which for various reasons is threatened due to their scholarly activities. Therefore we at this university are proud to support – and participate – to the work undertaken by organizations like the Scholars at Risk. This is an international network of higher education institutions, and individuals, dedicated to protecting threatened scholars and promoting academic freedom. In Norway, we also have pilot scheme for students – Students at Risk – where students are given the opportunity to continue their education in Norway after expulsion and threats in their home countries.  We are proud supporters of this scheme as we believe that it is more important than ever that we stand up for our colleagues and values.

This conference focuses on autonomy and academic freedom –  issues of critical importance for academia – today and in the future. I’m looking forward to participating in this important debate, and especially to hear and share reflections across different countries. Once again, I would like to take this opportunity to welcome you all to Bergen and our university. I hope that this conference will bring us as an academic community forward. Thank you for your attention!

Dag Rune Olsen,
Rector UiB

 

 

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no