Om rektoratet

nytt-rektorat-justert

Rektoratet ved Unviersitetet i Bergen 2017-2021.

Rektor Dag Rune Olsen¬†og¬†prorektor Margareth Hagen¬†er valgt for perioden 2017-2021. De har utpekt¬†Oddrun Samdal¬†til viserektor for utdanning og¬†Robert Bjerknes¬†til viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger.prorektor. Sammen utgj√łr de¬†rektoratet ved Universitetet i Bergen i perioden 2017-2021.

Universitetet i Bergen kjennetegnes av velpr√łvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet p√• de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Dette er verdier som er under press i v√•r tid og som m√• l√łftes frem og styrkes. Rektoratet¬†vil videreutvikle UiB som et forskningsintensivt og internasjonalt breddeuniversitet.

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no