Om rektoratet

Rektoratet ved Universitetet i Bergen i trappen på Museplass.

Rektoratet ved Unviersitetet i Bergen.
foto: Leif Skaar

Rektor Dag Rune Olsen, prorektor Anne Lise Fimreite, viserektor for utdanning Oddrun Samdal og viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen utgjør rektoratet ved Universitetet i Bergen i perioden 2013-2017.

Dag Rune Olsen og hans rektorat ser det som sin viktigste oppgave å legge til rette for høy kvalitet i kjernevirksomhet; forskning, utdanning, formidling og innovasjon, med ambisjon om å utvikle Universitetet i Bergen til et offensivt og utadrettet universitet og blant de ledende i Norden.

Olsen og hans team vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. På denne bloggen vil alle rektoratets medlemmer poste innlegg.

Universitetet i Bergen
Rektors kontor
E-post: rektor@uib.no